slider slider slider

Witamy w świecie radomskiego biznesu!

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zrzesza około 120 firm, wśród których znajdują się zarówno duże, średnie jak i małe przedsiębiorstwa.

Działa od 1991 roku.

Działalność Izby odznacza się dużą dynamiką i podejmowaniem licznych inicjatyw mających na celu poszerzenie oferty usług dla biznesu, propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości oraz promowanie Radomia i regionu radomskiego. Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest podjęcie działań mających na celu integrację środowiska gospodarczego w celu sprostania wymogom stawianym przez Unię Europejską.

Systematycznie dołączają do nas nowe firmy, by razem budować lepszy, bardziej dynamiczny biznes w Radomiu i okolicach. Działania networkingowe oraz partnerstwo międzynarodowe Izby i innych organizacji biznesowych, stwarza szerokie spektrum możliwości rozwoju przedsiębiorczości.

Czekamy na Ciebie!

Elektroniczny Punkt Kontaktowy

Fairplay

Youtube