Bezpłatne szkolenia Spawacz metodą MAG/135 i TIG/141

Spawanie na stronę

Ośrodek Szkolenia KMP zaprasza na BEZPŁATNE szkolenia Spawacz metodą MAG/135 i TIG/141

W projekcie uczestniczyć mogą osoby z terenu województwa mazowieckiego z subregionu radomskiego uczące się, pracujące lub zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie) w szczególności osoby zamieszkujące tereny wiejskie.
1. Wszystkie w/w osoby spełniać muszą kryteria Uczestników zawarte we wniosku o dofinansowanie Projektu oraz przejść pomyślnie procedurę rekrutacyjną , określoną w Regulaminie.
2. Kryteria dostępu w projekcie:
• • miejsce pracy, pobierania nauki lub zamieszkania zgodnie z KC na obszarze pow. białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński
• • wiek 18+;
• • niskie kwalifikacje (wykształcenie do ISCED3 włącznie);
• • brak kwalifikacji zawodowych
• • chęć wzięcia udziału w projekcie z własnej inicjatywy celem zdobycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych.
W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują nieodpłatnie – badania lekarskie, szkolenie, catering, egzamin przed komisją Instytutu Spawalnictwa, książeczkę spawacza i Europejski Certyfikat spawalnika

Bliższe informacjie i zapisy Ośrodek Szkolenia KMP, ul. Traugutta 20a, tel. 500 082 269, 48 360 09 70

Spawanie

Youtube