Warsztaty „Dylematy motywowania i oceniania pracowników”

Motywacja

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zaprasza na warsztaty:„Dylematy motywowania i oceniania pracowników”

Celem warsztatów jest przedstawienie efektywnych sposobów i narzędzi motywowania pracowników i oceny efektów ich pracy.
Uczestnicy szkolenia w części teoretycznej zostaną zapoznani z nowoczesnymi instrumentami oceny i motywowania pracowników, zaś w części warsztatowej praktycznie wykorzystają zdobyte umiejętności do budowy systemowych rozwiązań na poziomie firmy.

Program szkolenia:
1. Potrzeba i trudności związane z oceną pracowników
2. Ocena pracownika jako narzędzie motywowania
3. Najczęstsze błędy w ocenie i ich źródła
4. Płaszczyzny wykorzystania ocen w polityce kadrowej firmy
5. Mity motywowania
6. Efektywne narzędzia motywowania różnych grup pracowników.

Termin i miejsce szkolenia: 22 marca 2018r godz. 9.00-15.00 w siedzibie IP-H ZR przy ul. Rwańskiej 7 w Radomiu.
Cena warsztatów (6 godzin): 350 zł. +VAT-dla członków Izby; 500 zł. + VAT-dla firm niezrzeszonych. Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z firmy rabat 10%.
Koszt warsztatów obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, lunch i serwis kawowy, dyplomy ukończenia szkolenia.
Zgłoszenia (wypełniony formularz) przyjmujemy do dnia 16 marca 2018 r.
Formularze proszę przesyłać na adres izba@radomskibiznes.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Trener- Dr Maria Gagacka, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Socjolog, dr nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ekspert i koordynator w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, visiting professor Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie i Karel de Gotte University w Antwerpii, stypendystka Fundacji Volkswagena. Ekspert, ewaluator i coach w wielu innowacyjnych projektów z zakresu współpracy międzysektorowej.
Autorka, współautorka oraz redaktor naukowy kilku monografii i kilkunastu numerów czasopism, oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych.
Od lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi, polityki publicznej. Prowadzi także szkolenia dla firm z zakresu budowania relacji, doskonalenia zawodowego, rozwiązywania konfliktów. Swoją aktywność badawczą koncentruje w obszarze determinantów aktywności zawodowej i społecznej.
Lubi ludzi i wydobywanie z nich tego, co najlepsze. Fascynuje ją ukryte w ludziach bogactwo talentów, przedsiębiorczości, i kreatywności. Problemy i konflikty międzyludzkie traktuje jak wyzwania
Prywatnie szczęśliwa posiadaczka wspanialej rodziny oraz psa i kota.

Zapraszamy!

Warsztaty Dylematy motywowania i oceniania pracowników

Karta zgłoszenia

Youtube