Szukaj firmy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

AVIVA Placówka Partnerska

ul. Prażmowskiego 15 lok. 24, p. II
26-600 Radom
tel. 48 48 362 80 65
fax 48 48 362 80 65
www.aviva.com.pl/kciszek

AVIVA Placówka Partnerska

Swoje usługi kieruje głównie do osób aktywnych zawodowo, zwłaszcza prowadzących własne firmy i zwyczajnie obawiających się co by się stało z firmą oraz bliskimi w razie śmierci, wypadku czy poważnej choroby.

Oferuje:

  • ubezpieczenia życia, zdrowia, kosztów leczenia, od nieszczęśliwych wypadków aby zapewnić środki na leczenie, utrzymanie rodziny, spłatę kredytów czy innych zobowiązań.
  • Polisy stypendialne dla dzieci na udany start w dorosłe życie.
  • Specjalne oferty ubezpieczeń dla rodzin z KDR (bezpłatna polisa dla dzieci do 25 roku życia).
  • Specjalne oferty ubezpieczeń dla rolników, zwłaszcza przy niskich świadczeniach z KRUS.
  • Polisy VIP dla szefów firm, wspólników, kluczowych pracowników oraz ubezpieczenia grupowe.
  • Ubezpieczenia mienia – dom, mieszkanie oraz majątku firmy, sklepu, apteki, hotelu i in. z dobrze dobranym OC stosownie do branży i świadczonej produkcji czy usługi.
  • Ubezpieczenia podróży zagranicznej indywidualne i grupowe dla firm, instytucji, uczelni.
  • Oszczędzanie z ulgami podatkowymi w indywidualnych kontach emerytalnych; IKE, IKZE.
  • Korzystne propozycje lokowania pieniędzy w funduszach inwestycyjnych bez ponoszenia opłat za przystąpienie do funduszu.
  • Lokowanie środków w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych bez podatku od zysków oraz bez procedur i podatku spadkowego dla osób fizycznych w razie śmierci uczestnika funduszu.
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej