Klaster Metalowy

RADOMSKI KLASTER METALOWY 

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej od kwietnia 2011 r.jest Liderem Radomskiego Klastra Metalowego.

Początek wspólnym działaniom Radomskiego Klastra Metalowego dało podpisanie 20.06.2011 r. Umowy Powiązania Kooperacyjnego Branży Metalowej.

Umowę podpisało 13 firm i instytucji. Podstawowym celem przedstawicieli firm sygnatariuszy umowy jest zmiana wizerunku radomskiej branży metalowej, pokazanie jej potencjału produkcyjnego i usługowego, stosowanych nowoczesnych technologii. Bardzo ważnym zadaniem, jaki stawiają sobie przedstawiciele firm Radomskiego Klastra Metalowego jest też promowanie zawodów technicznych wśród młodzieży.

Działania realizowane przez Radomski Klaster Metalowy:

– wspólny udział firm branży metalowej i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w targach: Hannover Messe 2012 i 2013 salon Industrial Supply,

– kampania wizerunkowa klastra m.in. promocja w radomskich mediach – TV DAMI oraz tygodniku „radom.pl”,

– wspólny udział firm klastra w Radomskich Piknikach Naukowych;

– promocja zawodów technicznych –uczestnictwo przedstawicieli klastra w spotkaniach z gimnazjalistami i ich rodzicami w gimnazjach w Radomiu i w powiecie radomskim, podczas których prezentowany jest potencjał firm branży metalowej i perspektywy pracy dla osób kształcących się w zawodach technicznych;

– coroczny udział firm klastra  w Radomskich Targach Pracy;

– fundowanie wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Zawodowych,

Plany Radomskiego Klastra Metalowego na najbliższe miesiące:

– organizacja praktyk, warsztatów i staży produkcyjnych w firmach

-podjęcie współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w celu przeszkolenia w firmach nauczycieli i doradców zawodowych

– promocja branży poprzez wspólne ekspozycje w galeriach handlowych – Galeria Słoneczna, reklamy , billboardy na terenie Radomia,

– wspólny udział firm branżowych w imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i zagranicą,

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE RADOMSKIEGO KLASTRA METALOWEGO 

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

Politechnika Radomska

P.P.H. Radmot Jan Stańczyk

Przedsiębiorstwo Techniczne Bartech Bogdan Majewski

PMP Poland Sp. z o.o.

„RO.SA.-MET” Sp. z o.o.

Trimet Sp. J.

„KRAMO” Sp. J.

Zakład Produkcyjny Prozamet

Radon s.c.

Lenaal Andrzej Pokusa

Fabryka Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o.

Kokoć Ewa „Audytorzy R”

 

Członkowie Radomskiego Klastra Metalowego

Gmina Miasta Radomia,

Instytut Technologii  Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Projektowe „DRAFT” Wiesław Kosowicz

Gabec s.c. P.J. Kotkowscy

HartMet Sp. z o.o.

“Lemich” Kooperacja Przemysłowa i Wykonawstwo

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

Rohrbogen Sp. z o.o.,

 

Branżowe klastry krajowe i zagraniczne, z którymi współpracuje Radomski Klaster Metalowy

Professio Metal Industry and Vocational Cluster Hungary

Klaster Metalowy Metalika

Lubuski Klaster Metalowy

 

Więcej informacji na stronie klastra: www.klastermetalowy.radom.pl

 

Youtube