Oferta Izby

OFERTA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ ZIEMI RADOMSKIEJ

INFORMACJA
Członkowie Izby maja zapewniony dostep do informacji:
• o targach, wystawach i misjach gospodarczych
• nt. aktualnych przepisów prawnych
• informacji handlowych
• ofert biznesowych z ambasad, izb gospodarczych,
• informacji nt. wydarzeń w PARP, jednostek wdrażania funduszy unijnych,
• o ofertach kooperacyjnych krajowych i zagranicznych,
• newslettery IP-H ZR wysyłane pocztą e-mail z częstotliwością dwa razy w tygodniu.

SZKOLENIA:
Od lat organizujemy szkolenia w formie szkoleń otwartych i zamnkniętych-w zależności od Państwa zapotrzebowania. Sa to szkolenia o tematyce zarówno gospodarczej: prawo, finanse, zamówienia publiczne, bhp, rachunkowość, fundusze europejskie jak i szkolenia handlowe, rozwojowe i menedżerskie prowadzone w formie warsztatów z aktywnym udziałem uczestników. Organizujemy także warsztaty, konferencje, sympozja i seminaria. Współpracujemy z najlepszymi trenerami z poszczególnych dziedzin z terenu całej Polski.
LEGALIZACJA DOKUMENTÓW EKSPORTOWYCH
Legalizujemy róznego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczania autentyczności kopii, kserokopii dokumentów. Legalizujemy: świadectwa niepreferencyjne pochodzenia towarów, faktury handlowe, specyfikacje, listy przewozowe, konosamenty, świadectwa analizy, radiacji, weterynaryjne, umowy agencyjne, poświadczanie podpisu na pełnomoctnictwie, poświadczanie zgodności odpisu z oryginałem, tłumaczenie inne niż tłumaczy przysięgłych.

USŁUGI DORADCZE:
Świadczymy usługi doradcze w zakresie: finansów, prawa, ubezpieczeń, funduszy unijnych, podatków.Usługi są realizowane przez konsultantów zewnętrznych w biurze Izby po uprzednim uzgodnieniu terminu.

PROMOCJA FIRM:
Jesteśmy organizatorem najstarszego na Mazowszu programu promocyjnego dla firm Gala Biznesu Ziemi Radomskiej „Granitowy Tulipan”.W maju 2013 r. miał miejsce finał XVII edycji tego prestiżowego Konkursu. Szczegóły na ten temat znajdą Państwo w zakładce Gala Biznesu.
Promujemy firmy członkowskie poprzez publikacje izbowe(biuletyny, katalogi); stronę internetową, mailing ofert firm członkowskich. Organizujemy spotkania tematyczne oraz okolicznościowe.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Od wielu lat zajmujemy się promocją eksportu. Mamy bardzo dobre kontakty ze środowiskiem gospodarczym w takich krajach jak: Chiny, Iran, Białoruś, Rosja, Ukraina, Niemcy, USA, Kazachstan, Tajwan, Wielka Brytania.
Współpracujemy z izbami przemysłowo-handlowymi, ambasadami i przedstawicielstwami wielu krajów. Informujemy o aktualnych ofertach współpracy handlowej, misjach, targach, spotkaniach biznesowych.
Kilkunastu członków Izby reprezentujacych branżę metalową bierze rokrocznie udział w targach Hannover Messe-na wspólnie zorganizowanym stoisku.

TWORZENIE INICJATYW KLASTROWYCH:
Od 2011 r. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej pełni funkcję Lidera Radomskiego Klastra Metalowego.Szczegóły na temat tej inicjatywy w zakładce Klaster Metalowy.
Obecnie trwają prace nad utworzeniem klastra spożywczego oraz chemicznego.

REPREZENTOWANIE ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO W STOSUNKU DO WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH I KSZTAŁTOWANIE POLITYKI GOSPODARCZEJ REGIONU:

Izba konsultuje i opiniuje rozwiązania prawne, strategie rozwoju oraz inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiebiorczości.

OFERUJEMY POMOC w zakresie:
• interwencji w imieniu członków w różnego rodzaju urzędach i instytucjach
• udostępniania sali konferencyjną Izby (na ok. 15 osób) na spotkania biznesowe, szkoleniowe.Dysponujemy sprzętem nagłaśniającym, audio-wizualnym i nowoczesnymi urządzeniami biurowymi.

 

 

Youtube