Szkolenie „E-Składka nowy wymiar rozliczeń”

na FB

W ramach Tygodnia Przedsiębiorcy organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie „E-Składka- nowy wymiar rozliczeń”.
Program szkolenia:
1. Wstęp i cel szkolenia
2. E-Usługi w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
3. Opłacanie składek do 31 grudnia 2017 r.
4. Opłacanie składek od 1 stycznia 2018 r.
5. Nadawanie Numeru Rachunku Składkowego (NRS)
– struktura NRS i zasady nadawania przez ZUS Numeru Rachunku Składkowego;
– informowanie o NRS;
– wzór informacji o NRS
Przerwa 15 min.
6. Podział wpłaty na ubezpieczenia i fundusze po 1 stycznia 2018 r.-przykłady
7. Nowe zasady rozliczania wpłat na koncie płatnika składek-przykłady
8. Korzyści dla płatnika z wdrożenia e-Składki

Termin i miejsce szkolenia: 12 września 2017r. w godz. 10.00-12.00 w siedzibie IP-H ZR
przy ul. Rwańskiej 7 w Radomiu.

Zgłoszenia (wypełniony formularz) przyjmujemy do dnia 6 września 2017 r.
Wypełnione formularze proszę przesyłać na adres izba@radomskibiznes.pl; fax 48 384 56 61
Trener – Anna Rutkowska-od 2006 r. pracuje Wydziale Rozliczeń Kont Płatników Składek, w latach 2008-2011 pełniła funkcję kierowniczą w Wydziale, od 2011 r. pełni role Lidera Zespołu Rozliczeniowego. Ponadto od 2013 r. jest Koordynatorem Systemu Ewidencji Kont i Funduszy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Zapraszamy!

Youtube