Łukasz Białczak

l białczak

Prezes Zarządu

Urodzony w Radomiu. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalności międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Obecnie Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju w L+O International Insurance Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Kancelaria Brokerska L+O Broker rozpoczęła swoją działalność w 1992 roku. L+O International Insurance Broker Sp. z o.o. zapewnia podmiotom gospodarczym wszechstronną i kompleksową obsługę brokerską w zakresie ubezpieczeń gospodarczych jak i grupowych ubezpieczeń na życie.

Związany był z międzynarodową organizacją studencką AIESEC w której stawiał pierwsze kroki w dziedzinie przedsiębiorczości.

Pracę w L+O Broker rozpoczął w 2002 roku jako student. W 2006 r. pełnił różne funkcje w korporacjach międzynarodowych początkowo jako Menadżer Sprzedaży, Regionalny Dyrektor Sprzedaż, a następnie jako Dyrektor ds. Rozwoju. Pracował m.in. dla takich instytucji finansowych jak Amplico Life (obecnie Metlife), HDI-Gerling Życie oraz ING Życie (obecnie Nationale-Nederlanden). W październiku 2015 roku objął stanowisko Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju w L+O Broker.

Związany jest z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej od 2001 roku. Reprezentował w IP-HZR w latach 2001-2002 stowarzyszenie studenckie AIESEC, a następnie od 2002 roku L+O Broker. W latach 2002 – 2005 wspólnie z innymi członkami Izby podejmował różne inicjatywy. Jest współautorem Turnieju Piłkarskiego o Puchar Prezesa IP-HZR.

Prywatnie żona Sylwia oraz dwie córki Julia i Kornelia. Lubi podróże i różne aktywności sportowe (jazda na rowerze, squash oraz kalistenika). Sympatyk radomskich klubów sportowych: Radomiaka, Rosy oraz Czarnych. Często włącza się w różne inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju społeczności lokalnej jak i regionu.

Youtube