Członek Sądu Koleżeńskiego

Tadeusz Fogiel

Jest absolwentem  W-łu Handlu Wewnętrznego SGPIS w Warszawie i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie.

W 1987r uzyskał Dyplom Czeladniczy, a w 1991 Dyplom Mistrzowski.  Od 1987 roku jako współwłaściciel  firmy Fogiel & Fogiel Piekarnia  jest kontynuatorem tradycji rodzinnych jednego z najstarszych i najbardziej znanych rodów piekarskich w regionie radomskim – ponad 100 letnia tradycja.

Od 1999r jest aktywnym członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, a od 2012r wiceprezesem Izby.

Działa również w wielu innych organizacjach społecznych: Stowarzyszeniu Rzemieślników Piekarstwa RP, Cechu Piekarzy w Radomiu, Stowarzyszeniu Cerrad Czarni Radom.

Jest jednym z inicjatorów Święta Chleba organizowanego w Radomiu od piętnastu lat.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego kraju odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Chętnie udzieli członkom Izby doradztwa w zakresie reklamy i marketingu oraz działalności branży spożywczej.

Hobby Tadeusza Fogla to  sport ( tenis ziemny, koszykówka, żeglarstwo).

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej