Walne Zgromadzenie Izby-relacja

IMAG0621

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Restauracji „U Kowala” w Radomiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został p. Janusz Trojanowski, który poprowadził obrady.

Przyjęte zostały:

– sprawozdanie Prezesa IP-H ZR z prac Zarządu za 2016 r.;

– sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.;

– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Podjęte zostały uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań. Udzielono wotum zaufania Prezesowi Izby oraz skwitowania Zarządowi IP-H ZR.

Prezes Izby Łukasz Białczak przedstawił plan pracy i budżet na 2017 r. oraz podziękował Zarządowi i pracownikom biura za zaangażowanie i duży wkład pracy w podejmowane działania.

To była część oficjalna. Część nieoficjalna odbyła się w klimatach piknikowo-grillowych.

Dowiedliśmy w ten sposób, że Walne Zgromadzenia nie muszą być nudne😊

Atrakcją pikniku był pieczony prosiak przygotowany przez Kuchnię Pana Czapli-członka Izby.

W menu pojawiły się także rozmaite grillowe specjały.

Mieliśmy także możliwość posmakowania doskonałych win dostarczonych przez Pana Radosława Trzosa (Wine Market) oraz przepysznych Soczków z Doliny Radomki od Pani Moniki Bankiewicz (MB Bankiewicz)-członków Izby.

Tradycyjnie do grilla serwowane było zimne piwo, także w wersji bezalkoholowej- dla zmotoryzowanych.

Youtube