Członkowie Honorowi

1. Zdzisław Gregorczyk-Prezes IP-H ZR kadencji 1996-2004; przedstawiciel firmy ALTIA Radom Sp. z o.o.;
2. Robert Utkowski-Redaktor Naczelny Telewizji DAMI;
3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik-Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
4. Ryszard Makuch-Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu.

Youtube