Legalizacja dokumentów handlowych

Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego,
świadectwa 
lub zaświadczenia?

Występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów?

Zgłoś się do nas!

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego
i eksportowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie
dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą – oddział zamiejscowy przy Izbie Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej.

Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane
w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy,
świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń
autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

 Dokumenty, które legalizujemy:
• świadectwa niepreferencyjne pochodzenia towarów
• faktury handlowe
• specyfikacje
• listy przewozowe
• konosamenty
• świadectwa analizy, radiacji, weterynaryjne
• umowy agencyjne
• poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie
• poświadczenia zgodności odpisu z oryginałem
• tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych

Osoby do kontaktu:
Anna Burska
Aleksandra Czaplińska

48 48 384 56 60/61
izba@radomskibiznes.pl

Kliknij i pobierz…

Wniosek_o_wydanie_swiadectwa_pochodzenia-wzor-1-1

Formularz_swiadectwa_pochodzenia

Procedury-legalizacji-dokumentow

 

 

Youtube