Organizatorzy

ORGANIZATOR
Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej
ul. Rwańska 7, 26-600 Radom

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Prezydent Miasta Radomia
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 

Youtube