Szukaj firmy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.

2013-12-17
26-434 Gielniów
ul. Opoczyńska 38
tel: 48 672 00 41; 672 04 43
fax: 48 672 04 41

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.

Nasza oferta

 • Budowa, modernizacja i remonty nawierzchni jezdni, dróg, ulic, placów i chodników z mas mineralno-asfaltowych, betonu, elementów betonowych i żelbetonowych, tłucznia kamiennego, żwiru itp.
 • Budowa kompleksowa dróg i ulic, w tym dróg gruntowych, rolniczych 
z materiałów miejscowych:
  - wszelkie roboty ziemne i niwelacja terenu
  - budowa systemów odwadniających kanalizacji deszczowej, budowa rowów odwadniających otwartych, renowacja rowów, ścinki i profilowanie poboczy, rekultywacja i urządzanie terenu
  - wymiana, odnawianie oznakowania pionowego i poziomego
  - produkcja wysokiej jakości mas bitumicznych
  - wynajem sprzętu specjalistycznego
 • Posiadamy najwyższe gwarancje jakości robót. Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą. Stosujemy najnowsze, optymalne technologie. Używamy wysokiej klasy sprzętu specjalistycznego. Zapewniamy pełne dostawy materiałów. Współpracujemy z fachowymi i rzetelnymi dostawcami i kooperantami. Oferujemy optymalne terminy realizacji i konkurencyjne ceny. Prowadzona przez naszą firmę polityka jakości gwarantuje wykonawstwo dostosowane do najnowszych standardów europejskich.
 • Szybką i sprawną realizację zleconych robót osiągamy dzięki własnej bazie sprzętowo - transportowej oraz wytwórni mas bitumicznych BERNARDI o wydajności 120 t/h.
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej