Projekt „Postaw na rozwój”

ddd

Informujemy, że trwa nabór do projektu „Postaw na rozwój-szkolenia dla osób dorosłych z województwa mazowieckiego”.
Pierwsze zajęcia odbędą się już w dniach 13-14 stycznia 2018 r.!

Głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji w obszarze zarządzania projektami przez co najmniej 70% ze 140 uczestników projektu w terminie: 01.04.2017- 30.06.2018 r.
Do projektu zostanie przyjętych 140 osób zgodnych z założoną strukturą z podziałem na 80 kobiet i 60 mężczyzn, oraz zamieszkujących na terenach wiejskich – 86 osób (49 kobiet i 37 mężczyzn). Dodatkowo 20% uczestników będą stanowić osoby zamieszkałe na obszarach objętych programem rewitalizacji.

Udział w projekcie będą mogły wziąć zarówno osoby pracujące (zatrudnione lub aspirujące do pracy na stanowiskach w zespołach projektowych, bez względu na branżę czy miejsce zatrudnienia), jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę w branżach/podmiotach funkcjonujących w oparciu o metodę projektową).
W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Do poniższych grup przyjmowane są tylko osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich. Każda grupa będzie liczyła 15 osób: 6 kobiet i 9 mężczyzn.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do pokrycia części kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości 400 zł.
Szkolenia odbędą się sali konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej przy ul. Rwańskiej 7 w Radomiu.

Kontakt: Trustcon Sp. z o.o.; tel: 576 077 903; ipma.mazowsze.rekrutacja@gmail.com
Wszystkie informacje dotyczące projektu wraz dokumentami zgłaszającymi znajdują się na stronie internetowej: http://zarzadzanie.trustcon.pl/

Zapraszamy!

Dokumenty:

Dokumenty zgłoszeniowe

Szczegółowe informacje dot. szkolenia

Szczegółowy program kursu

Zaproszenie

Youtube