Nabór do 2. edycji projektu „Postaw na rozwój”

IPMA na stronę

Zapraszamy do udziału w 2.edycji  14 – dniowego kursu przygotowującego do certyfikacji IPMA D w zakresie zarządzania projektami, zakończonego Międzynarodowym Egzaminem IPMA D realizowanego w ramach projektu pt. „Postaw na rozwój – szkolenia dla osób dorosłych z województwa mazowieckiego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Trwająca jeszcze 1.edycja szkolenia cieszyła się dużym powodzeniem, uczestniczy w niej 17 osób.

W kursie mogą wziąć udział osoby dorosłe z wykształceniem co najmniej średnim, zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem/podniesieniem kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA-D.

Wszyscy uczestnicy mają  zapewnione:

-profesjonalne szkolenie,

-wykwalifikowanych trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,

-salę szkoleniową i catering obiadowy, materiały szkoleniowe i podręczniki,

-miłą i przyjazną atmosferę, tempo zajęć dopasowane do grupy,

-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i bezpłatny egzamin z certyfikacją IPMA-D.

Zajęcia dla grupy w Radomiu odbędą się w okresie od 17 marca 2018r. do 10 czerwca 2018r.

Będą prowadzone w trybie zjazdów dwudniowych weekendowych, 2 – 3 razy w miesiącu, po 8 godzin dziennie.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do pokrycia części kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości 400 zł.

    Planowane terminy:

-17/18.03.2018

-14/15.04.2018

-28/29.04.2018

-12/13.05.2018

-19/20.05.2018

-2/3.06.2018

-9/10.06.2018

Szkolenia odbędą się sali konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej przy ul. Rwańskiej 7 w Radomiu w godz.9.00-17.00.

Kontakt:  Trustcon Sp. z o.o.; tel. 576 077 903; ipma.mazowsze.rekrutacja@gmail.com

Wszystkie informacje dotyczące projektu wraz dokumentami zgłaszającymi znajdują się na stronie internetowej: http://zarzadzanie.trustcon.pl/

Zapraszamy!

Dokumenty:

Dokumenty zgłoszeniowe

Szczegółowe informacje dot. szkolenia

Szczegółowy program kursu

Zaproszenie

Youtube