Szkolenie

Bezpłatne szkolenia Spawacz metodą MAG/135 i TIG/141

2017-08-24

Ośrodek Szkolenia KMP zaprasza na BEZPŁATNE szkolenia Spawacz metodą MAG/135 i TIG/141 W projekcie uczestniczyć mogą osoby z terenu województwa mazowieckiego z subregionu radomskiego uczące się, pracujące lub zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie) w szczególności osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

  1. Wszystkie w/w osoby spełniać muszą kryteria Uczestników zawarte we wniosku o dofinansowanie Projektu oraz przejść pomyślnie procedurę rekrutacyjną , określoną w Regulaminie.
  2. Kryteria dostępu w projekcie:
  • miejsce pracy, pobierania nauki lub zamieszkania zgodnie z KC na obszarze pow. białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleńsk;
  • wiek 18+;
  • niskie kwalifikacje (wykształcenie do ISCED3 włącznie);
  • brak kwalifikacji zawodowyc;
  • chęć wzięcia udziału w projekcie z własnej inicjatywy celem zdobycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują nieodpłatnie - badania lekarskie, szkolenie, catering, egzamin przed komisją Instytutu Spawalnictwa, książeczkę spawacza i Europejski Certyfikat spawalnika.

Bliższe informacjie i zapisy:
Ośrodek Szkolenia KMP,
ul. Traugutta 20a,
tel. 500 082 269, 48 360 09 70

 

Przeczytaj również

Media

Wywiad z Łukaszem Białczakiem-Prezesem Izby w Rzeczpospolitej

2017-07-27
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej