Statut

Dokumenty

Podstawa prawna regulująca funkcjonowanie Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej.

Statut niniejszy w obowiązującej wersji został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu  21.06.2018 r. i zastępuje Statut uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu 31.03.2006 r.


Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej