Przemysł przyszłości szansą dla Radomia

2022-06-20

„Przemysł przyszłości szansą dla Radomia [P4.0R]” to projekt, którego celem jest poszerzenie wiedzy reprezentantów przedsiębiorstw z regionu radomskiego w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz ich potencjału wdrożeniowego.

W tym celu zorganizowane zostaną trzy warsztaty tematyczne obejmujące zagadnienia kluczowe z perspektywy wyzwań cyfrowej transformacji przedsiębiorstw oraz jedna wizyta studyjna w wybranej fabryce spoza regionu. Warsztaty będą obejmowały przedstawienie koncepcji funkcjonowania Przemysłu 4.0 w przemyśle, uświadomienie przedsiębiorców o korzyściach związanych ze stosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Na warsztatach omówione zostaną praktyczne przykłady technologii oraz elementy związane z możliwościami biznesowymi wdrożenia procesów i rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii a wybrane technologie zostaną zademonstrowane. W trakcie wyjazdu  wyjazd studyjny do wybranego integratora wdrożeń przemysłu 4.0 uczestnicy zapoznają się z zastosowanymi rozwiązaniami w praktyce produkcyjnej, poznają nowoczesne rozwiązania, trendy oraz panujące standardy na rynku.

Grupę docelową zadania stanowią przedsiębiorstwa z regionu radomskiego, ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor MŚP oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego do 2030 (RIS). Ponadto w organizowanych spotkaniach udział będą mogli wziąć także przedstawiciele organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, a także
mają w swoich celach działalność proinnowacyjną czy też procesy przedsiębiorczego odkrywania. Proponowane działania skierowane będą do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, kadry technicznej odpowiedzialnej za organizację procesów produkcyjnych oraz właścicieli i menadżerów przedsiębiorstw.

Działania w ramach zadania publicznego zaplanowane zostały w sposób umożliwiający udział osób ze szczególnymi potrzebami.

Okres realizacji zadania: 01.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

Całkowity budżet zadania: 53 250 PLN

Dofinansowanie UMWM: 47 250 PLN

Wkład własny: 6 000 PLN

Zadanie pn. "Przemysł przyszłości szansą dla Radomia [P4.0R]" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Warsztaty mentoringowe cz. I - cyberbezpieczeństwo

2022-10-15

W dniu 13.10.2022 r. odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące cyberbezpieczeństwa w firmie.

Uczestnicy warsztatów: 

 • dowiedzieli się jak wprowadzić cyberbezpieczeństwo w swoich firmach
 • poznali praktyczne przykłady cyber zagrożeń, ich konsekwencje dla prowadzonej działalności
 • dowiedzieli się jak zapobiegać cyber zagrożeniom
 • otrzymali praktyczne narzędzia i wskazówki

Obszar tematyczny:

 • cyber zagrożenia dla przemysłu
 • rodzaje cyber ataków i ich przebieg
 • rola zespołu w zwalczaniu cyber zagrożeń
 • budowanie systemu cyberbezpieczeństwa w organizacji, w tym w produkcyjnych MŚP

Warsztaty poprowadził Marek Ostafil - przedsiębiorca, menadżer, doradca, trener i wykładowca akademicki. Współzałożyciel firm Cyberus Labs Sp z o.o., specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz Smart Secure Networks Sp z o.o. Pomysłodawca Polskiego Klastra IoT & AI – SINOTAIC. Jest współtwórcą koncepcji najbardziej kompleksowego w skali światowej rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów IoT – ELIoTPro, który jako jeden niewielu polskich przedsięwzięć otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu SMI Instrument. Przedstawiciel Klastra sinotaic w grupie roboczej ds. cyberbezpieczeństwa przemysłu działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji) i współautor rekomendacji dot. wprowadzania cyberbezpieczeństwa w podmiotach przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. Jest ekspertem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Instytutu Kościuszki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

https://fb.me/e/1X6UtPkHF

Działanie w ramach zadania publicznego zaplanowane zostało w sposób umożliwiający udział osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie pn. "Przemysł przyszłości szansą dla Radomia [P4.0R]" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Warsztaty mentoringowe cz. II - Zarządzanie transformacją cyfrową w środowisku Przemysłu 4.0

2022-12-05

W dniu 9.11.2022 r. odbyła się druga część warsztatów mentoringowych z zakresu zarządzania transformacja cyfrową.

Celem warsztatów było przygotowanie do budowania i komunikowania strategii transformacji cyfrowej i przewodzenie jej realizacji, oraz do umiejętności diagnozowania dojrzałości cyfrowej i umiejętności wyznaczania strategicznych kierunków zmian w przedsiębiorstwie w celu osiągania przewagi konkurencyjnej w środowisku Przemysłu 4.0.

Każdy z uczestników otrzymał certfikat ukończenia warsztatów.
​​
Program warsztatów:

1. Cyfrowa transformacja
​ ​ ​ - Geneza terminu
​ ​ ​ - Podstawowe zjawiska ekonomiczne i społeczne.
​ ​ ​ - Cyfrowa transformacja – teoria i praktyka
2. Diagnoza obszarów cyfrowej transformacji w MŚP
​ ​ ​ - Jak przeprowadzić analizę?
​ ​ ​ - Od czego zacząć?
​ ​ ​ - Metody diagnozy poziomu dojrzałości cyfrowej firmy oraz wytyczne do opracowania rekomendacji działań zwiększających dojrzałość cyfrową w strategicznych dla firmy obszarach.
​ ​ ​ - Analiza oceny potencjalnych ryzyk w realizacji strategii i metody opracowania rozwiązań ograniczających negatywny wpływ tych ryzyk na firmę
​ ​ ​ - Narzędzia wspomagające diagnozę – Miro i inne
3. Cyfrowa transformacja w praktyce
​ ​ ​ - Identyfikacja obszarów i osób odpowiedzialnych
​ ​ ​ - Nadawanie priorytetów
​ ​ ​ - Kalkulacja ROI (zwrotu z inwestycji)
​ ​ ​ - Metody budowania strategii transformacji cyfrowej firmy
​ ​ ​ - Cyfrowa transformacja – wdrażanie strategii
​ ​ ​ ​ ​ ​ 1. Wybór narzędzi i sposobów realizacji
​ ​ ​ ​ ​ ​ 2. Wybór osób odpowiedzialnych za strategiczne obszary
​ ​ ​ ​ ​ ​ 3. Wybór partnerów do realizacji projektów
4. Narzędzia cyfrowej transformacji:
​ ​ ​ - Arkusze kalkulacyjne – pomoc w diagnozie, priorytetyzacji i kalkulacji zwrotu z inwestycji
​ ​ ​ - Narzędzia do zarządzania projektami wdrożeń innowacji cyfrowych.
​ ​ ​ - Jak skutecznie dobrać kanały, techniki i treści komunikatów, aby przekazać informacje na temat procesu zmian w przedsiębiorstwie
​ ​ ​ - Metody skutecznej prezentacji strategii transformacji cyfrowej firmy, jak przejrzyście wyjaśniać jej cele i prognozowane rezultaty wdrożeń.
5. Warsztat – budowa strategii, wybór procesów i propozycja wprowadzenia w życie
​ ​ ​ - Dobre praktyki, jak zachować ciągłość działania organizacji w procesie transformacji cyfrowej.
​ ​ ​ - Opracowanie przykładowej strategii transformacji cyfrowej (analizy otoczenia, diagnozy dojrzałości cyfrowej, wytycznie kierunków zmian).

Prowadzący: Olaf Leśniak - współzałożyciel Alterity.pl. Wierzy, że nowoczesne technologie stanowią klucz do wyzwań stojących zarówno przed firmami, jak i przed współczesnym światem. Od wielu lat zbiera doświadczenie i wiedzę na rynku IT (zarówno polskim, jak i międzynarodowym), by móc profesjonalnie podchodzić do każdego projektu i odpowiadać na potrzeby biznesowe klienta. Wierzy, że każdy może pracować szybciej, sprawniej i bezpieczniej dzięki odpowiednim narzędziom. Trener zajęcia posiada co najmniej 120 godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce dla osób dorosłych w ostatnich dwóch latach (24 miesiącach) wstecz od dnia rozpoczęcia szkolenia.

https://fb.me/e/21Ql4Oses

 Działanie w ramach zadania publicznego zaplanowane zostało w sposób umożliwiający udział osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie pn. "Przemysł przyszłości szansą dla Radomia [P4.0R]" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Warsztaty mentoringowe cz. III - zarządzanie zmianą

2022-12-05

W dniu 18.11.2022 r. odbyły się ostatnie warsztaty mentoringowe zrealizowane w ramach projektu "Przemysł przyszłości szansą dla Radomia".

Zakres warsztatów dodtyczyl zarządzania zmianą w środowisu Przemysłu 4.0. Celem spotkania było:

 • wzrost umiejętności komunikacyjnych
 • poznanie zasad i metod wdrażania zmian
 • zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • zmniejszenie oporu przed wprowadzeniem zmian
 • terminowa realizacja zadań w procesie zmian
 • umiejętna komunikacja z pracownikami
 • skuteczne monitorowanie i kontrola postępów
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami

Warsztaty poprowadził dr Michał Slawik - psycholog, trener, konsultant biznesowy (Pathways Polska Sp. z o.o.) prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich: komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie ze stresem, budowania zespołu, zarządzania, umiejętności menedżerskich, przywództwa, personal impact, coachingu, umiejętności prezentacji. Specjalizuje się w szkoleniach o charakterze rozwojowym. Ukończył kurs Leadership Development Intensive (Intensywny Kurs Rozwoju Przywództwa), prowadzony przez Johna Scherera, znanego Amerykańskiego konsultanta biznesowego.

 

Działanie w ramach zadania publicznego zaplanowane zostało w sposób umożliwiający udział osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie pn. "Przemysł przyszłości szansą dla Radomia [P4.0R]" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach stosujących rozwiązania Przemysłu 4.0

W dniu 17.11.2022 r. została zorganizowana wizyta studyjna w przedsiębiorstwach zajmujących się rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0:

 • COBOT PLANET sp. z o.o. – dostawca kompleksowych zestawów robotów współpracujących dla firm specjalizujących się w obróbce skrawaniem.
 • ASTOR sp. z o.o. - dostawca nowoczesnych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych oraz Przemysłu 4.0.

W trakcie wizyty w COBOT PLANET przedstawiciele firmy zaprezentowali i omówili ofertę produktową: coboty, akcesoria do cobotów oraz autorskie stanowisko - cobox. Ponadto uczestnicy mieli okazję obejrzeć na żywo wykorzystanie prezentowych rozwiązań w firmie Bernacki, specjalizującej się w produkcji precyzyjnych komponentów w procesie obróbki skrawaniem.

Wizyta w firmie ASTOR została zorganizowana w dedykowanym showroomie ASTOR Robotics Center. Po prezentacji produktowej uczestnicy zostali oprowadzeni po całej hali wystawowej, w której mogli obejrzeć roboty znajdujące zastosowanie w większości procesów produkcyjnych jak paletyzacja, obsługa maszyn, spawanie, zgrzewanie oraz mobilne roboty autonomiczne (roboty AMR) zwiększające wydajność logistyczną oraz optymalizujące produkcję.

 

Działanie w ramach zadania publicznego zaplanowane zostało w sposób umożliwiający udział osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Zadanie pn. "Przemysł przyszłości szansą dla Radomia [P4.0R]" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej