Zarejestruj się jako Członek Izby

Dokumenty

Dołącz do nas

Firmy, które chcą przystąpić do Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej, mogą uzyskać niezbędne informacje kontaktując się z naszym biurem:

Urszula Miśkiewicz
Dyrektor Biura
tel: 48 384 56 60; kom. 600-245-881
u.miskiewicz@radomskibiznes.pl

W celu przystąpienia do Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej należy przesłać pocztą e-mail do biura Izby skany podpisanych dokumentów (deklaracja członkowska, klauzula informacyjna oraz karta informacyjna).

Oryginały dokumentów należy przesłać na adres:

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
ul. Rwańska 8
26-600 Radom
Polska

Kontakt z nami

W razie pytań napisz.

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej