Partner Strategiczny Gali

  • Samorząd Województwa Mazowieckiego

Sponsorzy i partnerzy 24. edycji Konkursu

Sponsorzy i Partnerzy Główni

  • Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
  • mBank S.A.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie

Partnerzy

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej