skills4ami

Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym - dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 117 000 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

skills4ami

2022-04-19

Visit our platform  skills4ami.eu

 

Empowering Youth Vocational Skills for Automated Metal Industry (skills4ami)
– adjusting vocational education to demands of metal machining industry of the future

skills4ami is an international project funded under the EEA Financial Mechanism 2014-2021 Education Programme and domestic funds.

Main objective:

  • Development of modern educational platform supporting youth in choosing a career related to the technical industry

Intermediate objectives:

  • Analysis and diagnosis of key competency gaps of of youth learning in VET schemes
  • Development of educational content of non-formal training incorporating the demands of the metal  industry market
  • Development of professional competences and educational mobility of VET education teachers and career advisers
  • Promotion of dual education and strengthening cooperation between schools and entrepreneurs

Main results:

  1. Report: Study of the learning outcomes of vocational education (including dual education) in partner regions
  2. Report: Analysis on competency gaps of youth learning in VET schemes
  3. Offer of non-formal training taking into account the needs of the metal industry market
  4. Multimedia educational platform focused on VET in technical skills

Consortium of the project:

Duration:

1.2022 - 8.2023

CONTACT WITH US

skills4ami@gmail.com

FOLLOW US ON FACEBOOK!

facebook icon

 

eeagrants.org

education.org.pl/

Intellectual outputs

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej