Kompetencje Lidera Przemysłu 4.0

Kompetencje Lidera Przemysłu 4.0

2024-01-24

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej pełniąc rolę animatora przedsiębiorczości w regionie radomskim realizuje zadanie "Kompetencje Lidera Przemysłu 4.0" skierowane do kadry zarządzającej, właścicielskiej oraz współwłaścicielskiej przedsiębiorstw z regionu radomskiego, których działalność wpisuje się m.in. w inteligentną specjalizację Mazowsza przedstawioną jako obszary opisane w Regionalnej Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (RIS), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru II – Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze.

W ramach zadania zostaną zorganizowane warsztaty, których celem jest podniesienie kompetencji uczestników warsztatów z zakresu skutecznego planowania i wdrażania procesu transformacji cyfrowej w firmie oraz budowanie u menadżerów kompetencji do kreowania liderów cyfryzacji w ich firmach. 

 

Zadanie „Kompetencje Lidera Przemysłu 4.0” dofinansowane
ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego

Okres realizacji zadania:
01.04.2023 r. – 31.12.2023 r.

Całkowity budżet zadania:
63 780 PLN

Dofinansowanie UMWM:
57 400 PLN

Wkład własny:
6 380 PLN

 

Warsztaty III - Wprowadzenie do RPA (robotyzacja procesów biznesowych)

2023-11-01

Zapraszamy na warsztaty:
Wprowadzenie do RPA (robotyzacja procesów biznesowych)

Czego można się nauczyć podczas szkolenia?
Czym jest robotyzacja procesów biznesowych (ang. Robotic Process Automation, RPA) i gdzie znajduje zastosowanie, jak zidentyfikować procesy podlegające robotyzacji i jakie narzędzia można wykorzystywać w tym celu. Uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć zespół RPA w swojej organizacji.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie wprowadzające opracowane z myślą o kadrach kierowniczych, kierownikach działu IT realizujących program robotyzacji oraz przyszłych zespołów RPA

Data: 29 listopada, godz. 08:30
Lokalizacja:  IPHZR, ul. Rwańska 8, Radom


Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Rejestracja do 23 listopada.

Program szkolenia:

 • Czym jest (oraz czym nie jest) robotyzacja procesów biznesowych
 • Realne przykłady zastosowania robotów
 • Korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem RPA
 • Identyfikacja procesów podlegających robotyzacji
 • Przegląd rynku RPA
 • Modele zarządzania programem robotyzacji
 • Tworzenie zespołu RPA
 • Najczęstsze błędy i jak ich unikać
 • RPA i inteligentna automatyzacja - jakie powinny być kolejne kroki

Warsztaty poprowadzi Dagmara Gwiazdoń z Office Samurai - Starszy Konsultant z 7-letnim doświadczeniem w obszarze lean management i robotyzacji procesów. Skutecznie łączy myślenie procesowe z zaawansowanymi umiejętnościami deweloperskimi UiPath. Pracowała przy wielu projektach dla klientów na całym świecie z różnych sektorów (FMCG, ubezpieczenia, logistyka, finanse, produkcja). 
Koordynuje projekty Process Discovery w Office Samurai. Od czasu do czasu pełni rolę analityka biznesowego oraz architekta automatyzacji.


Organizator zapewnia lunch i przerwy kawowe. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o potwierdzeniu udziału najpóźniej do 24 listopada.

Zwinne zarządzanie w przemyśle 4.0

2023-01-10

Zapraszamy na warsztaty dotyczące przywództwa, zarządzania zespołem oraz zwinnych metodyk zarządzania w przemyśle 4.0.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

 Data: 27 października

Godz. 10:00 - 16:00

Miejsce: IPHZR, ul. Rwańska 8, Radom

 

Spotkanie dedykowane jest kierownikom, menadżerom, kadrze zarządzającej i właścicielskiej.

Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o potwierdzeniu udziału najpóźniej do 25 października.

Program:

 • 10:00 I część "Przywództwo w Przemyśle 4.0"
  - Droga do Przemysłu 4.0
  - Wyzwania dla przywódców w Przemyśle 4.0
  - Typy przywódców w erze zmian i niepewności
  - Diagnoza stylu przywództwa
 • 12:00 II część "Zarządzanie zespołem w Przemyśle 4.0"
  - Budowanie zespołu
  - Tworzenie map kompetencji
  - Zarządzanie kompetencjami zespołu z wykorzystaniem nowoczesnych technik edukacyjnych
 • 13.00 Lunch
 • 14.00 III część "Zwinne zarządzanie w Przemyśle 4.0"
  - Planowanie wdrożeń w Przemyśle 4.0
  - Przegląd metodyk zwinnych
  - Analiza SWOT metodyk zwinnych
  - Przegląd strategii wdrożeń w Przemyśle 4.0
 • 15:30 Pytania i podsumowanie spotkania

Warsztaty poprowadzi Michał Nowakowski, Lider Rozwoju Oprogramowania w Instytucie badan Edukacji. Od 10 lat prowadzi szkolenia nt. zarządzania, przywództwa i motywacji w miejscu pracy. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji w miejscu pracy, mikropoświadczeń i wykorzystaniu nowych technologii w edukacji.

 

 

Warsztaty organizowane w ramach zadania publicznego pn. "Kompetencje Lidera Przemysłu 4.0", dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Warsztat I - Lider 4.0

2024-01-25

Zapraszamy na warsztat rozwoju liderów w oparciu o najnowsze trendy i najlepsze praktyki z rynku. Podczas warsztatu podzielimy się inspiracjami do własnego rozwoju w roli lidera oraz metodami zwiększającymi efektywność zarządzania. Stworzymy przestrzeń do wymiany refleksji, doświadczeń oraz własnych rozwiązań w zakresie zarządzania firmą i zespołami.

Warsztaty poprowadzi Ewa Popławska i Przemek Lelewski z firmy Together Consulting.

Data: 19 czerwca
Godzina: 9:00
Miejsce: IPHZR, ul. Rwańska 8, Radom

Program:

 • 9.00 - 10.30 - I część warsztatu
  - Poznajmy się
  - Diagnoza stylu zarządzania
 • 10.30 - 10.45 - przerwa kawowa
 • 10.45 - 12.15 - II część warsztatu
  - Mindset Lidera
  - Hamulce i przekonania lidera zmniejszające efektywność zarządzania
  - Moje wartości jako zasoby lidera
 • 12.15 - 13.00 Lunch
 • 13.00 - 15.00 III część warsztatu
  - Model rozwoju organizacji na podstawie modelu C.Gravesa
  - Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy - Lider 4.0 - best practice

 

Spotkanie dedykowane jest kierownikom, menadżerom, kadrze zarządzającej i właścicielskiej.

Warsztaty organizowane w ramach zadania publicznego pn. "Kompetencje Lidera Przemysłu 4.0", dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga, #programywspacia i #solidarnośćmazowiecka

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej