Reprezentowanie firm

Reprezentowanie firm

Izba popiera uzasadnione inicjatywy i działania swoich członków i występuje z nimi do organów samorządu terytarialnego i administracji państwowej oraz organizacji krajowych i zagranicznych.

Uczestniczy w konsultacjach społecznych i deleguje swoich przedstawicieli do organów doradczych samorządu gospodarczego i administracji państwowej.

Opiniuje i konsultuje rozwiązania prawne, strategie rozwoju oraz inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiebiorczości.

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej