Skład Kapituły 24. edycji Konkursu „Granitowy Tulipan”

 • Łukasz Białczak
  Prezes IPHZR
  Przewodniczący Kapituły
 • Urszula Miśkiewicz
  Dyrektor biura IPHZR
  Sekretarz Kapituły
 • Katarzyna Wielocha
  Wiceprezes Zarządu IPHZR
 • Janusz Trojanowski
  Wiceprezes Zarządu IPHZR
 • Katarzyna Russ
  Sekretarz Zarządu IPHZR
 • Przemysław Balmowski
  Członek Zarządu IPHZR
 • Roman Najduchowski
  Członek Zarządu IPHZR
 • Michał Rdzanek
  Członek Zarządu IPHZR
 • Radosław Trzosek
  Członek Zarządu IPHZR
 • prof. dr hab. Sławomir Bukowski
  Rektor Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego
 • Joanna Trafisz
  Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
 • Piotr Półtorak
  Dyrektor Biura Korporacyjnego mBank Oddział Korporacyjny w Kielcach Biuro Korporacyjne w Radomiu
 • Zuzanna Waniek
  Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Joanna Krogulec
  Specjalista ds. Projektów Rozwojowych Regionu Mazowieckiego BGK
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej