VETractive!

VET jest atrakcyjny! - promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) przez doradców zawodowych

2023-09-28

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez zapewnienie
doradcom zawodowym wiedzy, praktycznych metod i przykładów dobrych praktyk potrzebnych do świadczenia usług
poradnictwa i doradztwa uczniom szkół, jak również ich rodzicom i pracownikom dydaktycznym.
W ramach projektu zakładane działania będą miały niewątpliwie wpływ na:

  • poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy,
  • wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów szkól zawodowych,
  • zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
  • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych kompetencji zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  • wzmocnienie współpracy szkoły z pracodawcami w zakresie aktualizacji treści kształcenia oraz podniesienie jakości
    praktyk zawodowych,
  • zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia dualnego.

Celem projektu jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a biznesem poprzez opracowanie i stworzenie przykładów dobrych praktyk i rekomendacji wspomagających młodzież w wyborze ścieżki zawodowej związanej z przemysłem technicznym oraz poprawa ogólnego wizerunku kształcenia zawodowego. Celem doradcy zawodowego jest pobudzanie do działania, inspirowanie, motywowanie, wyjaśnianie na czym polega wartość pracy i jak ważne jest dla komfortu psychicznego i prawidłowego funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Wiedza i kompetencje nabyte podczas wizyt studyjnych będą pełniły formę wspierającą i uzupełniającą w zakresie konkretnych luk kompetencyjnych wskazywanych przez praktycznych nauczycieli zawodu oraz przedsiębiorców. Zdaniem pracodawców i nauczycieli współpracujących w ramach działań koordynowanych przez IPHZR kształcenie dualne to przyszłość szkolnictwa zawodowego. Uczniowie odbywają˛ naukę w nowoczesnych firmach, dzięki czemu uczą˛ się˛ zawodu w praktyce, co czyni z nich dobrze wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, dla których praca w otoczeniu nowoczesnych technologii daje im przewagę i pewność ze odnajdą się w kolejnych etapach kariery zawodowej. Bazując na bieżących informacjach zwrotnych, które są˛ efektem monitorowania skuteczności prowadzonego kształcenia, składającej się z opinii zarówno przedsiębiorców, uczniów oraz doradców zawodowych oraz wynikiem dotychczasowej promocji ścieżki edukacyjnej VET wskazać można konieczność kolejnych działań wspierających strategię komunikacyjną przedsiębiorstw ze szkolnictwem zawodowym. Istotnymi informacjami wymuszającymi dalsze działania naprawcze są˛ luki kompetencyjne sygnalizowane przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu z firm realizujących kształcenie praktyczne. Projekt przyczyni się do wzrostu istniejących kompetencji,  ozyskania nowych, co wpłynie na rozwój kluczowych kompetencji (wielojęzyczność, kompetencje cyfrowe, osobiste, społeczne i uczenie się przez całe życie). 

 

Partnerzy projektu:

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej (Koordynator)

Elektrostrojarska skola (Chorwacja) https://www.ess.hr/

Termin realizacji:

 12.2022 r. - 06.2024 r.

 

Wizyta w Chorwacji w ramach projektu VETractive!

2023-05-10

Czy VET (vocational education and training) jest atrakcyjny?

O tym na pewno przekonani są uczestnicy naszego międzynarodowego projektu VETractive!

W trakcie pierwszej wizyty studyjnej w Chorwacji nauczyciele z radomskich szkół mogli wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami m.in. w zakresie prowadzenia warsztatów i praktyk zawodowych, funkcjonowania centrów doskonałości i realizowania projektów międzynarodowych z zakresu VET.

W Varaždin wizytowaliśmy Elektrostrojarska škola Varaždin, która jest największą placówką VET w regionie. Zobaczyliśmy pracownie robotyki, druku 3D, programowania sterowników PLC do inteligentnych domów, projektowania gier wideo, studio multimedialne oraz obserwatorium astronomiczne. 

Spotkaliśmy się także z dyrektorem Wydziału Edukacji Regionu Varazdin, który opowiedział nam m.in. o tym jak funkcjonują centra doskonałości w ramach Centri izvrsnosti Varaždinske županije-ETC Hrvatska . W Elektrostrojarska škola funkcjonują 3 takie centra: w dziedzinie fizyki, nowych technologii oraz języka chorwackiego.

Uczniowie Elektrostrojarska škola równolegle z nauką w szkole kształcą się w wielu firmach, których właścicielami i pracownikami często są absolwenci tej szkoły. Udało nam się odwiedzić kilka firm i porozmawiać z przedstawicielami Eonex, Mobilisis i Metal Obad o tym jak wygląda kształcenie dualne i współpraca ze szkołą.

Podczas pobytu w Varaždin wzięliśmy także udział w uroczystych obchodach 119 rocznicy Izby Rzemieślniczej Varaždin Obrtnička komora Varaždinske županije. Był to dla nas ogromny zaszczyt

Oczywiście nie zabrakło też spacerów po urokliwych uliczkach Varaždin i malowniczych widoków z Varaždinsk Toplice

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez zapewnienie kadrze radomskich i chorwackich szkół wiedzy, praktycznych metod i przykładów dobrych praktyk potrzebnych do świadczenia usług

poradnictwa i doradztwa uczniom szkół, jak również ich rodzicom.

Celem projektu jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a biznesem poprzez opracowanie i stworzenie przykładów dobrych praktyk i rekomendacji wspomagających młodzież w wyborze ścieżki zawodowej oraz poprawa ogólnego wizerunku kształcenia zawodowego.

Projekt korzysta z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej