Dziś mija 30 lat działalności IPHZR

2021-06-21

Dokładnie dziś czyli 21 czerwca 2021 roku mija 30 lat od powstania Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.  To na pewno nie przypadek, że nasz Jublieusz przypada akurat dzisiaj, a więc w DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY, święto wszystkich właścicieli małych i dużych firm, którzy mają swój ważny wkład w rozwój polskiej gospodarki.  Nasze losy różnie się układały, w swojej działalności mieliśmy  lepsze i gorsze chwile, lata trudne i doskonałe, ale przetrwaliśmy, rozwijamy się i mamy się coraz lepiej. Rozpoczynaliśmy  w wyjątkowo trudnym czasie, czasie wielkich przemian gospodarczych i kapitalizmu rodzącego się  w nowotworzonym państwie demokratycznym. 

Nasza organizacja, rozwijając się, nieustannie uczyła się jak działać we wciąż zmieniających się warunkach.  Działania Izby ukierunkowane były  i nadal są przede wszystkim na ochronę interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, reprezentowanie środowiska gospodarczego w stosunku do władz administracyjnych oraz kształtowanie polityki gospodarczej regionu. IPHZR zapewnia swoim członkom doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, organizuje spotkania i warsztaty, pozyskuje partnerów do współpracy gospodarczej oraz legalizuje dokumenty handlowe związane z eksportem towarów.

Misją IPHZR jest rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie silnego samorządu gospodarczego na terenie południowego Mazowsza oraz działania na rzecz rozwoju  i innowacji przedsiębiorstw lokalnych we współpracy z samorządem terytorialnym, uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz światem kultury.

Od 1999 roku, Izba  Przemysłowo-Handlowa  Ziemi  Radomskiej  zajmuje się legalizacją dokumentów  handlowych  w  imieniu  Krajowej  Izby Gospodarczej i jest jedyną organizacją    na południowym  Mazowszu, dokonującą takiej legalizacji dla firm realizujących eksport.

W 2011 roku IPHZR została Liderem Radomskiego Klastra Metalowego, którego misją jest tworzenie warunków trwałej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży metalowej oraz instytucjami mającymi wpływ na rozwój branży, instytucjami otoczenia biznesu i sfery nauki i B+R. Sukcesem jest włączenie się firm z branży metalowej tworzących RKM w proces kształcenia dualnego - uruchomiony w Radomiu w dwóch szkołach technicznych w roku szkolnym 2016/2017, uznawany jako jeden z pionierskich modeli kształcenia zawodowego w kraju. Przedsiębiorcy tworzący branżę metalową od kilku lat wspierają młodzież szkół zawodowych i technicznych, czego przykładem mogą być m.in. nagrody dla najlepszych uczniów. IPHZR była również zaangażowana w tworzenie dwóch innych struktur współpracy branżowej powstałych na Mazowszu: Klastra Biogospodarki AgroBioKlaster oraz Mazowieckiego Klastra Chemicznego. 

Jedną z form integracji środowiska, a także okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń jest organizowany przez Izbę od 1996 roku Konkurs Gala Biznesu,  w którym uczestnicy ubiegają się o Nagrodę Gospodarczą „Granitowy Tulipan”. Do tej pory odbyły się 23 edycje Konkursu, w których wyłoniono i nagrodzono ponad 80 laureatów. Jest to program promujący firmy osiągające najlepsze wyniki ekonomiczne, wytwarzające produkty wysokiej jakości i realizujące innowacyjne inwestycje. Od kilku lat nagradzamy też młodych przedsiębiorców, którzy realizując swoje pomysły biznesowe, osiągają znaczące sukcesy gospodarcze.  Corocznie Kapituła Konkursu przyznaje też Nagrody Specjalne wybitnym osobowościom i instytucjom naszego regionu zasłużonym w różnych dziedzinach życia.

Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej, pragnąc zachęcić do aktywnego uprawiania sportów, a także wzbudzić ducha rywalizacji zarówno przedsiębiorców jak i ich współpracowników, organizuje cykliczne imprezy sportowe. Od 2005 roku dużym powodzeniem cieszą się rozgrywki w ramach  Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa IPHZR, w których uczestniczą zawodnicy-amatorzy reprezentujący firmy regionu radomskiego.

IPHZR w swojej historii zrealizowała jako lider lub partner szereg projektów pozyskując na ich realizację fundusze zewnętrzne w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, fundusze norweskie i inne. Rok 2019 był dla IPHZR rokiem przełomowym szczególnie w rozwoju polityki klastrowej, ponieważ organizacja sięgnęła po środki w ramach zadań publicznych i zrealizowała z sukcesem 2 projekty współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

W roku 2020 ze względu na sytuację epidemiczną IPHZR ograniczyła mocno swoją działalność, starając się odnaleźć w trudnej rzeczywistości życia gospodarczego. Jednym z rozwiązań, które zostało dobrze przyjęte przez przedsiębiorców była opracowana platforma wymiany dobrych doświadczeń i praktyk w sytuacjach kryzysowych. Narzędzie to zostało wpisane jako jeden z elementów projektu #AntywirusBiznesu. Dodatkowo Izba monitorowała i udostępniała informacje   o wszelkich dostępnych formach wsparcia dla przedsiębiorców  w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię. 

Jubileusz 30-lecia działalności obchodzimy jako największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie południowego Mazowsza, zrzeszającą obecnie 117 firm, wciąż gromadząc nowe doświadczenia i wciąż czekając na życzliwe podpowiedzi dotyczące dalszego rozwoju form naszej pracy.

Mamy przekonanie, że będziemy nadal potrzebni przedsiębiorcom i regionowi radomskiemu.

Uroczyste ochody Jubileuszu 30-lecia działalności IPHZR zaplanowane zostały we wrześniu. Wkrótce będziemy informowali o szczegółach. Tymczasem zachęcamy do obejrzenie kilkunastu zdjęć archiwalnych z naszej działalności.

ZESPÓŁ IPHZR 

Przeczytaj również

Współpraca firm członkowskich IPHZR

2021-06-08
Miło nam poinformować o podjęciu współpracy Gospodarstwa Sadowniczego Monika Bankiewicz  (http://www.gospodarstwo-sadownicze.pl/) i MARROM Sp.z o.o.o. (http://marrom.pl/). Regionalny produkt Smaczek z Doliny Radomki dostępny jest już na stacjach paliw HUZAR. Zachęcamy do skorzystania z oferty naszych firm członkowskich i...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej