Pismo Prezesa IPHZR do Prezydenta Miasta Radomia w sprawie podwyżek rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia

2021-12-16

Szanowni Państwo,

 

W dn. 15.12.2021 w imieniu Zarządu IPHZR, Prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej – Łukasz Białczak przekazał pismo do Prezydenta Miasta Radomia, w sprawie podwyżek rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia, które były przedmiotem obrad LXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu zaplanowanej w dn. 15.12.2021 o godz. 16.30.

Poniżej treść pisma:

                                                                 Radom, dnia 15 grudnia 2021 r.

 

                                                                                                                Szanowny Pan

                                                                                                       Radosław Witkowski

                                                                                                       Prezydent Radomia

 

 

                W imieniu Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej i przedsiębiorców, których  nasza organizacja reprezentuje,  zgłaszamy zdecydowany sprzeciw w sprawie podniesienia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasta Radomia na 2022 rok.

                Przedstawiona propozycja podwyżek stawek podatku od nieruchomości przez Pana Prezydenta znalazła się w porządku obrad LXIC nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu. Z przedstawionych kalkulacji wynika, że podwyżka dla samych przedsiębiorców będzie na poziomie 20% jeśli chodzi o podatek od gruntów oraz ponad 14% od lokali/budynków.  Przewidywany wzrost dochodów z tytułu podwyżki stawek podatku od nieruchomości ma osiągnąć poziom 11,9 mln zł, z czego ponad 70% to podatki, które pokryją przedsiębiorcy tj. 8,6 mln zł (1,8 mln podatek od gruntów oraz 6,8 mln zł podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Z dużym niepokojem przyjęliśmy także do wiadomości propozycję przeznaczenia dochodów z tytułu podwyżki stawek podatku od nieruchomości m.in. na zwiększenie środków na diety radnych Rady Miejskiej, w związku z podwyżkami.

                Pragniemy zauważyć, że propozycja Pana Prezydenta zbiega się z okresem kiedy firmy borykają się z bardzo dużymi problemami wywołanymi m.in. sytuacją epidemiczną COVID-19. Jest to wyjątkowo zły moment na jakiekolwiek dodatkowe obciążenia budżetów przedsiębiorców. Warto podkreślić, że od ponad 1,5 roku obserwujemy bardzo gwałtowne podwyżki cen na rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego,                 a przede wszystkim surowców, które nie pozwalają zaplanować działalności gospodarczej przedsiębiorstwom w sposób stabilny i przewidywalny. Dodatkowo bardzo wysokie koszty pracy i rosnące wynagrodzenia pracowników firm, a tym samym pochodne wynagrodzeń, powodują, że przedsiębiorcy z miesiąca na miesiąc mają coraz większe problemy  z płynnością finansową.

Podatki i opłaty lokalne jakie przedsiębiorcy ponoszą każdego roku są bardzo wysokie w  stosunku do podatków i opłat dla osób indywidualnych. Mamy świadomość, że górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ustalane są przez Ministra Finansów, a dodatkowo okresowo waloryzowane ale mimo wszystko Rada Miejska jak i Prezydent Miasta Radomia powinni uwzględnić trudną sytuację przedsiębiorców i robić wszystko, aby wspierać ponad 24 tyś. podmiotów gospodarczych w naszym Mieście. Jesteśmy przekonani, że można znaleźć inne źródła dodatkowych dochodów Miasta,  niekoniecznie  kosztem przedsiębiorców.

                Liczymy na rozsądek i  odstąpienie od pomysłu podwyżek podatków od nieruchomości w 2022 r., który zapowiada się najtrudniejszym rokiem dla przedsiębiorców od momentu pandemii.                                                                                                               

 

 

 

Do wiadomości:

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

                                                             

Przeczytaj również

Uroczyste odsłonięcie tablic prezentujących partnerów kształcenia zawodowego

2021-12-10
Z przyjemnością informujemy, że w dn. 10.12.2021 w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki i Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic prezentujących Partnerów Kształcenia Zawodowego. Od lat firmy...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej