Relacja ze spotkania

Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami "Co dalej z tym prądem?"

2019-01-17

W środę 16 stycznia 2019 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami zatytułowane  „Co dalej z tym prądem? Efektywne przedsiębiorstwo w dobie chaosu na rynku energii”. Była to doskonała okazja do zapoznania się przez przedsiębiorców z aktualną sytuacją na rynku energii elektrycznej i gazu jak i wymieniena opinii oraz nabytych doświadczeń. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli firm reprezentujących różne branże.  Organizatorami spotkania była firma Polski Instytut Audytów Energetycznych Sp. z o.o. oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej.                                                               

Spotkanie otworzył Łukasz Białczak - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, który w kilku zdaniach przedstawił prelegentów wydarzenia jak i zasygnalizował podstawowe problemy z jakimi spotykają się radomscy przedsiębiorcy.

Pierwszy panel wydarzenia poświęcono aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce i krajach UE. Przedstawiciele Polskiego Instytutu Audytów Energetycznych – Pan Bartosz Chłopicki - Dyrektor Generalny PIAE oraz Pan Tomasz Adamiec szczegółowo omówili genezę podwyżek cen energii elektrycznej na naszym rodzimym rynku.  Poruszyli też bardzo ważny aspekt, mianowicie możliwe konsekwencje Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. dla przedsiębiorców, a także zobrazowali sytuację na rynkach energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej. Największe zawirowania cenowe nie tylko dotykają nasz kraj, ale też naszych sąsiadów. Największe wahania ceny oprócz Polski odnotowały także Węgry. Wiele krajów europejskich nadal nie zrealizowało wytycznych UE o zachowaniu odpowiednich proporcji Odnawialnych Źródeł Energii tzw. OZE.

W drugiej części spotkania swoje wystąpienia miał Pan Armand Naporowski - certyfikowany audytor energetyczny, który przybliżył temat skutecznych metod optymalizacji kosztów energii. Zgromadzeni na spotkaniu przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się jak prawidłowo powinien wyglądać audyt energetyczny, na co zwrócić uwagę przy wyborze właściwego audytora i jakie audyty firmy powinny wykonywać, aby szukać optymalnych rozwiązań. Podczas wystąpienia uczestnicy mogli zapoznać się z wybranymi przykładami efektywnych energetycznych realizacji, których wykonawcą była Spółka PIAE.

Podsumowaniem spotkania była sesja pytań, a także wystąpienia uczestników, którzy chętnie dzielili się swoimi wnioskami oraz doświadczeniami. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne spotkania o podobnej tematyce. Dla wielu przedsiębiorców rok 2018 było bardzo dużym zaskoczeniem jeśli chodzi o nabycie energeii elektrynczej. Dzisiaj trudno zaprognozować jakiekolwiek trendy na najbliższy okres, ale warto stale poszukiwać rozwiązań, które ograniczą zużycie energii elektrycznej lub budować rozwiązania dające dodatkowe źródła energii. 

 

Opracowanie: Biuro IPHZR

Zdjęcia: Adam Dziedzic (www.OBIEKTYWNIE.info.pl)

Przeczytaj również

Z życia Izby

Noworoczne spotkanie Forum Izb Gospodarczych w Siedlcach

2019-01-11
W dniu 10 stycznia 2019 r.  w Siedlcach odbyło się spotkanie Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem była Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach. Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego powstało w 2005 roku. Inicjatywę tworzą izby gospoadarcze działające na terenie...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej