skills4ami - nowy międzynarodowy projekt IPHZR

2022-04-28

W dniach 21-22.04.2022 r. gościliśmy partnerów z SOTS (Norwegia) oraz Eduexpert (Polska) w ramach nowego projektu:

Empowering Youth Vocational Skills for Automated Metal Industry (skills4ami)
(Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym - dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości)

W trakcie spotkania rozmawialiśmy o skuteczności stosowanych metod kształcenia zawodowego w kierunkach technicznych w Radomiu i Stavanger. Wraz z partnerami odwiedziliśmy naszą firmę członkowską AZZ WSI Sp. z o.o.  oraz Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala w Radomiu, które wspólnie biorą udział w kształceniu dualnym.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie dotyczące kształcenia zawodowego z perspektywy 4 grup interesariuszy:

  • uczniów kształcenia dualnego
  • nauczycieli przedmiotów technicznych oraz doradców zawodowych
  • przedsiębiorców biorących udział w kształceniu dualnym oraz praktykach zawodowych
  • kluczowych osoby ze szczebla decyzyjnego

Celem ankiety jest poznanie wszystkich mocnych i słabych stron obecnie funkcjonujących rozwiązań, wykazanie braków i problemów edukacyjnych oraz podkreślenie dobrych praktyk. Wnioski przyczynia się do wsparcia kształcenia VET wskazując kierunki rozwoju, luki kompetencyjne młodzieży oraz stosowane dobre praktyki warte dalszego upowszechnienia.

W efekcie przeprowadzonego badania jakości kształcenia zawodowego opracowane zostaną materiały edukacyjne z udziałem nauczycieli zawodu oraz doradców zawodowych. Będą to nowe treści, wprowadzające innowacyjne elementy edukacyjne, dostosowane do potrzeb pracodawców i wprowadzające w specyfikę nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Głównym rezultatem projektu będzie platforma multimedialna zawierająca materiały edukacyjne z zakresu: informacji o zawodach technicznych, kompetencji w wybranych zawodach, wyboru ścieżki kariery. Treści będą wspierane materiałami multimedialnymi: filmami, zdjęciami, zadaniami, quizami i innymi interaktywnymi zasobami.

Konsorcjum projektu:
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej (koordynator)
Stavanger offshore tekniske skole
Eduexpert

Termin realizacji:
01.2022 - 08.2023

Zapraszamy do śledzenia profilu na Facebooku!

Projekt „Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym - dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości” korzysta z dofinansowania o wartości 117 000 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Przeczytaj również

Koncert charytatywny dla dzieci z Ukrainy

2022-04-27
Zapraszamy na koncert charytatywny „Nuty Dobra” organizowany dla dzieci, które wraz z rodzicami uciekły z Ukrainy. Dzięki udziałowi w koncercie będzie można wspomóc potrzebujących, a jednocześnie miło spędzić niedzielny wieczór. Wszystkie środki pozyskane z biletów będą przekazane na wspracie...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej