Relacja

Walne Zgromadzenie Członków Izby-21.06.2018 r.-relacja

2018-06-25

W czwartek 21.06.2018 r., w sali konferencyjnej Hotelu Nihil Novi w Radomiu przy ul. Rynek 3, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej.

Obrady otworzył Prezes IP-H ZR Łukasz Białczak, zaś Przewodniczącym Zgromadzenia został Janusz Trojanowski-Wiceprezes Izby.
Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu oraz bilans  za 2017 rok, nakreślony został  plan działań i budżet na 2018 rok. Uchwalono również nowy statut Izby.

Na skutek rezygnacji p. Bogdana Majewskiego (Przedsiębiorstwo Techniczne BARTECH) z prac w Komisji Rewizyjnej przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został p. Paweł Adamczyk-Właściciel P.P.H.U. ADAMCZYK(firma działa na rynku od 13 lat. Specjalizuje się w produkcji folii).

W obradach uczestniczyło 54 przedstawicieli firm członkowskich Izby.


Po obradach uczestnicy Walnego Zgromadzenia udali się na obiad, gdzie mogli podyskutować w kuluarach o bieżących tematach związanych z działalnością Izby.


Dziękujemy wszystkim Członkom za przybycie!

Przeczytaj również

Oferta kształcenia

Wydział Mechaniczny UTH w Radomiu-nowe kierunki kształcenia!

2018-06-21
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ksztacenia jaką oferuje Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Wydział Mechaniczny to najstarszy Wydział Uczelni, który istnieje od roku akademickiego 1950/1951. Ściśle wspołpracuje z wiodącymi w swoich branżach firmami regionu radomskiego. Oferuje...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej