Walne Zgromadzenie IPHZR za rok 2020 za nami

2021-06-23

W minionym tygodniu,  15 czerwca 2021 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA  odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej. Zgodnie z  porządkiem obrad podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano działalność IPHZR za 2020 roku, a także przedstawiono plany na rok 2021.

Obrady otworzył Prezes Zarządu IPHZR Łukasz BIAŁCZAK, witając wszystkich gości, którzy przybyli na Walne Zgromadzenie IPHZR. Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Włodzimierza MAZURA  - Członka Komisji Rewizyjnej IPHZR, właściciela firmy Mazur Consulting. Sekretarzem Zgromadzenia została Urszula MIŚKIEWICZ - Dyrektor Biura Izby.

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu oraz bilans za 2020 rok, nakreślony został także plan działań i budżet na 2021 rok.  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ilona GAJDA  podsumowała działalność IPHZR za rok 2020 oraz przedstawiła rekomendacje do dalszych działań i prac dla Zarządu IPHZR.  Podczas Zgromadzenia poruszone zostały także tematy związane ze zmianą lokalizacji siedziby Izby w lutym br. oraz  plany działania na rok 2021 m.in. organizacja Jubileuszu 30-lecia IPHZR,   pozyskanie   i realizacja projektów międzynarodowych, realizacji zadań publicznych współfinansowych ze środków Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, prace nad nowym statutem Izby, a także zaangażowania firm z branży metalowej w system kształcenia dualnego.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przybyli na Walne Zgromadzenie i zachęcamy do włączenia się w wydarzenia organizowane przez nas w 2021 roku, roku Jubileuszu 30-lecia Izby.

 

Zdjęcia: Aleksandra CZAPLIŃSKA

Przeczytaj również

Nowy projekt IPHZR - ZAWODOWCY przyszłością Radomskiego Klastra Metalowego

2021-06-08
W dn. 27.05.2021 została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a IPHZR na realizację oferty ZAWODOWCY przyszłością Radomskiego Klastra Metalowego [ZPRKM], która została dofinansowana  na kwotę 77 675,00 zł. w ramach konkursu Wspieranie i rozwój klastrów i...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej