Walne Zgromadzenie
2019-06-18

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej

2019-06-11

W dniu 18.06.2019 roku (wtorek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej.

                                               I  termin – 18.06.2019r. godzina 1300

                                               II termin – 18.06.2019. godzina 1330

Miejsce obrad: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, przy ul. Topolowej 1, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa IP-H ZR
 2. Wybór  protokolanta.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie regulaminu Zgromadzenia.
 6. Stwierdzenia ważności Zgromadzenia.
 7. Wybór Komisji:
 8. a)    Mandatowo - Skrutacyjnej,
 9. b)    Uchwał i Wniosków.
 10. Sprawozdanie Prezesa IP-H ZR z prac Zarządu za 2018 rok.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej IP-H ZR.   
 13. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia sprawozdań,
 • udzielenie wotum zaufania Prezesowi IP-H ZR,
 • udzielenia skwitowania Zarządowi IP-H ZR,
 • w sprawie zagospodarowania środków z funduszu zasobowego na lata 2019 -2022
 1. Przedstawienie planu pracy na 2019 rok.
 2. Przedstawienie budżetu na 2019 rok.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał.
 4. Wystąpienie Prezesa IP-H ZR

Zamknięcie obrad.

Dokumenty dotyczące rozliczenia roku 2018 do wglądu w siedzibie Izby przy ul. Rwańskiej 7, codziennie w godzinach 800 - 1600.

 

Przeczytaj również

Działania branży metalowej

Wyjazd grupy uczniów na Międzynarodowe Targi Poznańskie

2019-06-11
W dniach 4-5 czerwca 2019 r. grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Technicznych z Radomia wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Pleszewa i Poznania. Podczas pierwszego dnia uczniowie zwiedzili firmę DMG MORI POLSKA Sp. z o.o. w Pleszewie.DMG MORI to  globalny lider innowacji w dziedzinie...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej