Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej
2020-09-24

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

2020-09-08

W dniu 24.09.2020 (czwartek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej.


                  I  termin – 24.09.2020r. godzina 12.00
                  II termin – 24.09.2020r. godzina 12.30

Walne Zgromadzenie odbędzie w sali konferencyjnej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu ul. Pułaskiego 6/10 w Radomiu, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa IPHZR
 2. Wybór protokolantów.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 5. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia.
 7. Stwierdzenia ważności Zgromadzenia.
 8. Wybór Komisji:
 9. a) Wyborczo - Mandatowo - Skrutacyjnej,
 10. b) Uchwał i Wniosków.
 11. Sprawozdanie Prezesa IPHZR z działalności Zarządu za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej IPHZR.
 14. Podjęcie uchwał:
 15. a) w sprawie przyjęcia sprawozdań,
 16. udzielenia votum zaufania Prezesowi IPHZR.
 17. udzielenia absolutorium Zarządowi IPHZR.
 18. Przedstawienie planu pracy na 2020 rok.
 19. Przedstawienie budżetu na 2020 rok.
 20. Dyskusja i podjęcie uchwał.

Przerwa

 1. Wybory
 2. a) Prezesa IPHZR,
 3. b) Członków Zarządu,
 4. Komisji Rewizyjnej,
 5. Sądu Koleżeńskiego.
 6. Wystąpienie nowego Prezesa IPHZR.


Zamknięcie obrad.

Dokumenty dotyczące rozliczenia roku 2019 do wglądu w siedzibie Izby przy ul. Rwańskiej 7, codziennie w godzinach 800 - 1600.


Upoważnienie do zastępstwa do udziału i w głosowaniach Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączonym pliku.

Zapraszamy!
            

Przeczytaj również

Spotkania branżowe

Spotkanie branży metalowej oraz Radomskiego Klastra Metalowego

2020-08-26
W dniu 25 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu Nohil Novi w Radomiu odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie branży metalowej firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Radomskiego Klastra Metalowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm reprezentujących branże metalową, dyrektorzy...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej