Relacja z wydarzenia

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze IPHZR-relacja

2020-09-25

W dniu 24 września 2020 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu (wchodzącego w skład Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ) odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków zrzeszonych w Izbie Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej.

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia znalazły się tematy związane przede wszystkim z działalnością IPHZR w 2019 roku, a także z planami na rok 2020. Bardzo ważnym punktem obrad były wybory do organów Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

Obrady otworzył Prezes Zarządu IPHZR Łukasz BIAŁCZAK, witając wszystkich gości, którzy przybyli na Walne Zgromadzenie IPHZR. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia uczcili minutą ciszy śp. Pana Kazimierza Ciszka długoletniego członka Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, który zmarł w minionym tygodniu. 

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie wybrało Janusza TROJANOWSKIEGO – Wiceprezesa IPHZR oraz Prezesa Zarządu Spółki GGG. Sekretarzem Zgromadzenia została Aleksandra CZAPLIŃSKA, Koordynator ds. finansowo-administracyjnych Biura Izby.

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu oraz bilans za 2019 rok, nakreślony został także plan działań i budżet na 2020 rok. Przedstawiona została opinia na temat działalności IPHZR przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Monikę BANKIEWICZ  wraz z rekomendacjami i wytycznymi. Podczas Zgromadzenia poruszone zostały także tematy dotyczące działalności statutowej Izby, a także zaangażowania firm z branży metalowej w system kształcenia dualnego oraz działalności kulturowej i artystycznej w postaci powołania przez BCC Loża Radomska oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej Fundacji RADOM ARTE.


W drugiej części Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do Władz IPHZR. Do kandydowania na Prezesa Zarządu zgłoszono Łukasza Białczaka, który przyjął nominację, a następnie wygłosił krótki program wyborczy.

W przedstawionych planach znalazły się następujące tematy: opracowanie strategii rozwoju działalności IPHZR na lata 2021-2025, rozwój działalności branży metalowej oraz Radomskiego Klastra Metalowego, internacjonalizacja działalności Izby, zmiana lokalizacji Biura IPHZR czy też zapowiedziane zmiany w Statucie Izby oraz Regulaminach.  


W drodze głosowania tajnego uprawnieni członkowie zwyczajni Walnego Zgromadzenia dokonali wyboru Prezesa IPHZR. Na kolejną kadencją w latach 2020-2024 Prezesem Zarządu został ponownie Łukasz BIAŁCZAK.

Po wyborze Prezesa odbyło się głosowanie tajne do 8-osobowe Zarządu IPHZR.

Spośród 13 kandydatów Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowego Zarządu w następującym składzie:

 • Janusz TROJANOWSKI – Prezes Zarządu GGG Sp. z o.o.
 • Katarzyna RUSS – Dyrektor Zarządzająca Auto-Gaz Centrum
 • Katarzyna WIELOCHA –  Współwłaściciel 4MK Sp. j.
 • Roman NAJDUCHOWSKI – Dyrektor Lubelski Bank Spółdzielczy Filia Radom,
 • Michał RDZANEK – Właściciel firmy MR Solution s.c.
 • Radosław TRZOSEK – Prezes Zarządu L+O International Insurance Broker Sp. z o.o.
 • Przemysław BALMOWSKI – Prezes Zarządu CJBC Sp. o.o. (właściciela Telewizji ZebrRa)
 • Monika BANKIEWICZ – Właścicielki firmy  Gospodarstwa Sadowniczego MB.


W drodze głosowania dokonano także wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.


W składzie Komisji Rewizyjnej znalazły się następujące osoby:

 • Ilona GAJDA – Prezes Zarządu Rohrbogen Sp. z o.o.,
 • Jarosław SŁOMKA – Współwłaściciel Tribuo s.c.,
 • Włodzimierz MAZUR – Właściciel firmy  Mazur Consulting.


W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

 • Karol SOŃTA – Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Karol Sońta
 • Tomasz PAPROCKI – Właściciel Fusion 24 Agencja Bezpieczeństwa Informacji,
 • Jolanta WUJEK – Prezes Zarządu Confirme Sp. z o.o.


Warto podkreślić, że Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze spotkało się z bardzo dobrą frekwencją ze strony uczestników mimo obecnej, trudnej sytuacji wywołanej panującą epidemią COVID-19.

W imieniu Prezesa Zarządu chcemy bardzo serdecznie podziękować za liczne przybycie na Zgromadzenie i przede wszystkim pogratulować wszystkim osobom, które weszły w składki organów Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

Zgodnie z deklaracją Prezesa w ciągu najbliższych 2 tygodni zostanie zwołane pierwsze posiedzenie Zarządu IPHZR, jak i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, gdzie przedstawiony zostanie plan prac oraz wybór funkcji w poszczególnych organach.

Przeczytaj również

Bezpłatne webinary dla przedsiębiorców

Rusza druga tura Circularity Adopters Call!

2020-09-08
Rusza druga tura Circularity Adopters Call! W związku z tym  w imieniu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. zapraszamy na bezpłatny webinar w dniu 10 września, który uzbroi Państwa w niezbędną wiedzę, która zwiększy szansę Państwa wniosku na arenie międzynarodowej. (termin zamknięcia konkursu: 30 października 2020). ...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej