Podsumowanie ankiety

Ankieta dla przedsiębiorców-podsumowanie

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
2020-05-26

Projekt #AntywirusBiznesu jest projektem zainicjowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej w związku za zaistniałą sytuacją gospodarczą w Polsce wywołaną pandemią COVID-19. 

W ramach projektu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród przedsiębiorców regionu radomskiego. Badanie odbyło się w okresie od 4 maja  do 22 maja 2020 r.  a udział w nim wzięło 144 przedsiębiorców.

Dzięki ankiecie mamy okazję ocenić, jak lokalni przedsiębiorcy radzą sobie w aktualnej sytuacji i co sądzą o oferowanych przez Rząd i władze samorządowe formach wsparcia dla przedsiębiorców.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety i naszymi komentarzami.

  • Większość przedsiębiorców tj. 57,6 % ankietowanych przyznało, że ich kondycja znacznie się pogorszyła (spadek przychodów powyżej 25%). Z drugiej strony, ponad ¼  przedstawicieli  firm ocenia, że ich sytuacja ekonomiczna jest dobra i prowadzą działalność bez większych problemów. Nieznaczna część ankietowanych zawiesiła swoją działalność - to firmy reprezentujące branże, którym zakazy związane z epidemią uniemożliwiły prowadzenie działalności gospodarczej. Żadna z firm, które brały udział w badaniu nie zgłosiła wniosku  o upadłość ani nie wyrejestrowała działalności.
  • Z różnych propozycji wsparcia oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało niemal 77 % ankietowanych przedsiębiorstw, z czego najwięcej bo ponad ¾ firm wykorzystała możliwość zwolnienia ze składek ZUS, a niemal co trzecia złożyła wnioski o subwencje do PFR. Te dwie formy wsparcia zostały zresztą najlepiej ocenione przez ankietowanych. Warto podkreślić, iż badanie prowadzone było w drugim i trzecim tygodniu od uruchomienia subwencji z PFR,  narzędzia funkcjonującego od 29 kwietnia br.
  • Lokalne firmy, nie są natomiast zadowolone z pomocy oferowanej przez samorząd lokalny. Prawie 90% nie skorzystało z żadnych ulg proponowanych przez Gminę Miasta Radomia i inne samorządy regionu radomskiego. Wśród wszystkich przedstawionych przez władze rządowe  i samorządowe form wsparcia, propozycje samorządu lokalnego dobrze oceniło tylko 5,6%  przedsiębiorców.
  • W ocenie przedsiębiorców brakuje nowych instrumentów i  rozwiązań,  które pozwolą w dłuższym czasie zmniejszyć koszty pracy, m.in. wydłużenia czasu przyznana ulg składek ZUS i  zwolnienia  z PIT i CIT.  Przedsiębiorcy podkreślają, że należałoby znacząco ograniczyć biurokrację, po to, żeby skrócić  czas oczekiwania na wsparcie finansowe.
  • Od samorządu lokalnego przedsiębiorcy oczekują działań aktywizujących i wspomagających lokalnych biznes, a także wdrożenia pakietów umożliwiających korzystanie z realnych ulg, nie tylko mających charakter odroczenia płatności z tytułu podatków od nieruchomości.


Nasza ankieta jest pierwszą którą przeprowadziliśmy wśród przedsiębiorców regionu radomskiego po ogłoszenia pandemii COVID-19.

W najbliższym czasie planujemy ponownie zapytać firmy o ich plany, sytuację gospodarczą i ocenę wsparcia ze strony Rządu jak i samorządu lokalnego.


Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w badaniu, ale też i osobom, które pomogły nam dotrzeć do wielu firm.

Podziękowania kierujemy do organizacji i stowarzyszeń zrzeszających firmy lokalne m.in.

  • Stowarzyszenie Strefa Łucznik,
  • Stowarzyszenie Czarni Radom,
  • Rodzina Radomki E. Leclerc Radom,
  • BCC Loża Radomska,
  • Radomska Strefia Gospodarcza.
Komentarze - tylko dla zalogowanych

Przeczytaj również

Cykl bezpłatnych konferencji online

Cykl bezpłatnych konferencji online

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Rozwoju uruchamia cykl bezpłatnych wideokonferencji "Tarcza antykryzysowa dla biznesu". Będzie to cykl spotkań online, które mają na celu pomoc firmom w walce ze skutkami pandemii COVID-19. Podczas konferencji eksperci m.in. z zakresu prawa pracy, finansów,...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej