Zdzisław Gregorczyk

Prezes IP-H ZR kadencji 1996-2004; przedstawiciel firmy ALTIA Radom Sp. z o.o.

Robert Utkowski

Redaktor Naczelny Telewizji DAMI.

prof. dr hab. Sławomir Bukowski

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.

Ryszard Makuch

Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu.

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej