Zdzisław Gregorczyk

Prezes IP-H ZR kadencji 1996-2004; przedstawiciel firmy ALTIA Radom Sp. z o.o.

Robert Utkowski

Redaktor Naczelny Telewizji DAMI.

dr hab. inż. Waldemar Nowakowski

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.

Ryszard Makuch

Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu.

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej