Informacja

Informacja

Członkowie Izby maja zapewniony dostep do informacji na temat:

  • targów, wystaw i misji gospodarczych
  • aktualnych przepisów prawnych
  • informacji handlowych
  • ofert biznesowych z ambasad, izb gospodarczych,
  • informacji nt. aktualnych programów unijnych,
  • ofert kooperacyjnych krajowych i zagranicznych,
  • newsletterów IP-H ZR wysyłanych pocztą e-mail,
  • wydarzeń gospodarczych w Radomiu i regionie
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej