Oferta firmy Interfach

Innowacyjna usługa inteligentnego monitoringu wizyjnego w Interfach

2021-05-31


Nasza firma członkowska Interfach oferuje Państwu nowoczesne systemy zabezpieczeń, takie jak m.in.:

  • systemy sygnalizacji włamania, kontrolę dostępu, CCTV oraz
  • usługi monitoringu pożarowego czy telewizji przemysłowej, w tym innowacyjną usługę inteligentnego zdalnego monitoringu wizyjnego.


Usługa ta skierowana jest do każdego typu przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych czy handlowych, zarówno tych małych, jak i bardziej rozległych obszarowo. Ogólnie rzecz ujmując inteligentny zdalny monitoring wizyjny od dłuższego już czasu znany jest, zwłaszcza u naszych zachodnich sąsiadów, jako najbardziej ekonomiczna forma ochrony różnego rodzaju obiektów, stanowiąca odpowiednią alternatywę dla tradycyjnej ochrony fizycznej.  

Inteligenty zdalny monitoring wizyjny a tradycyjna ochrona fizyczna

Ten rodzaj monitoringu wizyjnego posiada wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na znaczne ograniczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem ochrony fizycznej. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy koszty utrzymania pracowników ochrony fizycznej dynamicznie rosną, a wraz ze zmieniającym się rynkiem, zmianie ulegają również potrzeby przedsiębiorstw i ich klientów.
Sytuacja ta wpływa na wdrażanie nowych metod i standardów dotyczących ochrony osób i mienia. 

Cechą wyróżniającą naszą usługę jest z jednej strony wspomniana już wysoka ekonomiczność odpowiadająca na możliwości finansowe danego przedsiębiorstwa. Z drugiej zaś strony, stanowi także nieocenioną pomoc w walce z coraz bardziej powszechnym problemem, jakim są trudności związane z ogólnym deficytem pracowników.

Inteligentny zdalny monitoring wizyjny w Interfach to wejście w nowoczesny wymiar ochrony, która z powodzeniem jest już stosowana globalnie, zwłaszcza w państwach wysoko rozwiniętych. Ten rodzaj ochrony zapewnia również możliwości rozbudowy, modernizacji czy przeprojektowania systemu monitoringu wizyjnego, w taki sposób, by jak najlepiej dostosować go do bieżących aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Inteligentny zdalny monitoring wizyjny w Interfach poza wymienionymi zaletami, które niewątpliwie wpływają na skalę zainteresowania naszych klientów tym rozwiązaniem, oferuje szereg opcji związanych z komfortowym, praktycznym oraz skutecznym codziennym użytkowaniem i obsługą telewizji przemysłowej.

Zaletą, która wysuwa się na pierwszy plan jest możliwość zdalnej kontroli i zarządzania powstającymi zdarzeniami. Definiując z poziomu urządzeń mobilnych chociażby godziny załączania alarmu, użytkownicy zyskują swobodę, komfort i pewność. W ten sposób bowiem omijają  konieczność kontaktu ze Stacją Monitorowania Alarmów, co niejednokrotnie pozwala zaoszczędzić, czas, a niekiedy uniknąć także niemożności skontaktowania się z operatorem, czego oczywistym skutkiem będzie obniżenie poziomu bezpieczeństwa swojej posesji lub firmy i znajdujących się w jej obszarze dóbr ruchomych.

Zapraszamy na naszą stronę www.interfach.plPodziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej