Wiceprezes Zarządu

Janusz Trojanowski

Żonaty, dwóch dorosłych synów i dwóch wnuków, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Żona Marzena, dr nauk chemicznych, jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Urodzony na Pomorzu w 1956 roku, w Radomiu osiadł w 1981 roku.

Przez wiele lat zaangażowany w radomską spółdzielczość mieszkaniową. Posiada spółdzielcze uprawnienia lustratora RP nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Od 1998 roku jest Prezesem Zarządu GGG Sp. z o.o. w Radomiu od początku jej powstania.

Od 1999 roku jest aktywnym członkiem Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej, piastując przez wiele lat funkcję członka Sądu Koleżeńskiego i przedstawiciela Izby w Powiatowej Radzie Rynku Pracy. Aktualnie w Zarządzie Izby, w którym zasiada od 2012 roku, reprezentuje interesy branży metalowej.

Będąc członkiem Radomskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, uczestniczył aktywnie w pracach Zarządu Radomskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji, za co Prezes Rady Ministrów przyznał mu odznakę Zasłużony dla Wynalazczości.

Odznaczony przez Prezydenta RP w 1989 r. brązowym, a w 2006 r. srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju gospodarczego kraju.

Hobby – rowery, jeździectwo, narciarstwo i muzyka. Od wielu lat z pasją dokumentuje historię swojej rodziny na kilkudziesięciu filmach DVD. Wyznaje zasadę, że jasne sytuacje czynią przyjaciół.

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej