Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Wielocha

Pochodzę z rodziny przedsiębiorców, geny do biznesu odziedziczyłam po dziadku i ojcu. Od dziecka pracowałam z tatą w rodzinnej firmie transportowej, przeprowadzając ją wspólnie od jednego samochodu do przedsiębiorstwa o taborze ponad 50 pojazdów, produkcji betonu, produkcji mas bitumicznych i budowy dróg.

Z wykształcenia  menedżer, certyfikowanym coach i trener. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku ekonomia, podyplomowe MBA, Prawo Przedsiębiorców i Prawo Restrukturyzacyjne. Skończyłam także mnóstwo różnorodnych kursów, które mnie ukształtowały i osadziły w rzeczywistości.

Pracowałam w różnych branżach – bardzo twardych – jak produkcja mas bitumicznych po bardzo przyjemne-  Klub Fitness dla kobiet.

Mam interdyscyplinarne wykształcenie menedżerskie i kiedy zmieniałam branżę dokształcałam się narzędziowo ucząc się nowego otoczenia. Dzięki takiej drodze zawodowej mam ogromne doświadczenie biznesowe i łatwość widzenia kluczowych czynników dla danej branży. 

Swoim doświadczeniem i wiedzą służę też od wielu lat innym przedsiębiorcom, pełniąc funkcję Wice Prezesa Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej. Zostałam odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Prezesa KIG Honorową Złotą Odznaką.

Zakładałam, tworzyłam i współprowadziłam wiele przedsięwzięć - małych i średnich rozmiarów. Mam na swoim koncie ogrom sukcesów i kilka porażek. Wyciągnęłam z nich wnioski i zaczerpnęłam siłę.

Dzisiaj pracuje jako trener biznesu pod marką TrenerKey.

Zawsze uwielbiałam moją pracę menedżera, ale dopiero praca trenera jest spełnieniem moich marzeń.

Jednak nie byłabym tym kim jestem bez mojej historii.

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej