Szukaj firmy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

ŁUCZ – BUD Sp. z o.o.

2013-12-17
Przedsiębiorstwo Handlowo
-Usługowe Budownictwa
ŁUCZ-BUD Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Paderewskiego 15
tel. 48 360 80 98
fax 48 360 80 98
www.lucz-bud.com.pl

ŁUCZ – BUD Sp. z o.o.

PHUB Łucz Bud Sp z o.o od 1991 roku w sposób kompleksowy realizuje obiekty: mieszkaniowe, hotelowe, użyteczności publicznej oraz przemysłowe na terenie Warszawy, Krakowa, Łodzi, Kielcach oraz Radomia.

Do stale powiększającego się grona partnerów biznesowych należą: Dom Development, J. W. Contruction, Matexi, Victoria Dom, Red Sp z o.o., Budimex, Real Inwest sp. z o.o., Napollo, MDI Sp z o.o, Emerald Sp z.o.o., GD& K Investment, SBM Łucznik ,Grupa Arkada,. Spółce zaufali przedsiębiorcy powierzając realizacje zakładów pracy, do których należą między innymi: Oskroba, BBR, Radwag, Cermax, Kombud, Aplisens oraz Zakład Konfekcyjny SOFIJA.

Wybór PHUB Łucz Bud jest podyktowany przekonaniem, że zlecane inwestycje zostaną wykonane zgodnie z oczekiwaniami inwestorów z zachowaniem standardów jakościowych. Potwierdzeniem tego są nagrody II i III stopnia w Konkursach Budowa Roku, otrzymane od Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Firma Łucz Bud Sp z o.o. jest członkiem Business Centre Club  jako rzetelna i wiarygodna organizacja przestrzegająca zasad etyki i akceptująca zasady kodeksu honorowego. PHUB Łucz Bud jest dobrze zorganizowanym i elastycz­nym przedsiębiorstwem, o czym mogą świadczyć posiadane nagrody w postaci Diamentów Miesięcznika Forbes, Gazeli Biznesu, Certyfikatów Złotego Płatnika, Nagroda Pracodawcy Roku otrzymana od Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

O wysokim poziomie działalności PHUB Łucz Bud świadczą również posiadane  listy referencyjne od Inwestorów  jak również wyróżnienia i dyplomy przyznawane przez różnego rodzaju instytucje. W gronie pracowników Spółki znajdują się osoby, które zostały odznaczone medalami nadawanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnią służbę - wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków pracy zawodowej w służbie Państwa.

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej