Prezes Zarządu

Łukasz Białczak

Urodzony w Radomiu. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalności międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Współwłaściciel firmy TCA Service Sp. z o.o. zajmującej się kompleksową obsługi klientów w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie, a także usługami wspomagającymi działalność firm produkcyjnych. Zatrudniony w Radomskim Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. (Infinitech 3D) na stanowisku Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mazowiecki Klaster Chemiczny.

Związany był z międzynarodową organizacją studencką AIESEC w której stawiał pierwsze kroki w dziedzinie przedsiębiorczości. Z ramienia tej organizacji współpracował z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia okołobiznesowego m.in. Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej. Podczas studiów zaangażowany w projekty mające na celu propagowanie przedsiębiorczości wśród studentów, współorganizator targów pracy Dni Kariery w Radomiu. Współzałożyciel Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej 

Swoją pierwszą pracę rozpoczął w radomskiej firme L+O International Insurance Broker w 2002 roku  już jako student zajmując się rozwojem sprzedaży usług brokerskich spółki. Od 2006 r. przeniósł się do Warszawy gdzie pełnił różne funkcje w korporacjach międzynarodowych początkowo jako Menadżer Sprzedaży, Regionalny Dyrektor Sprzedaż, a następnie jako Dyrektor ds. Rozwoju. Pracował m.in. dla takich instytucji finansowych jak Amplico Life (obecnie Metlife), HDI-Gerling Życie oraz ING Życie (obecnie Nationale-Nederlanden). W październiku 2015 roku objął stanowisko Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju w L+O Broker.  Od lipca 2017 roku rozpoczął pracy jako szef sprzedaży w Radomskim Centrum Innowacji i Technologii.

Związany jest z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej od 2001 roku. Reprezentował w IPHZR w latach 2001-2002 stowarzyszenie studenckie AIESEC, a następnie od 2002 roku L+O Broker. W latach 2002 – 2005 wspólnie z innymi członkami Izby podejmował różne inicjatywy. Jest współautorem Turnieju Piłkarskiego o Puchar Prezesa IPHZR. W czerwcu 2016 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego powołany na Prezesa Zarządu IPHZR na kadencję 2016 - 2020. 

Prywatnie żona Sylwia oraz dwie córki Julia i Kornelia. Często włącza się w różne inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju społeczności lokalnej jak i regionu.

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej