Oferta sprzedaży nieruchomości

Oferta sprzedaży nieruchomości przemysłowej

2019-05-08

W imieniu naszej firmy członkowskiej przekazujemy Państwu bardzo atrakcyjną ofertę sprzedaży nieruchomości przemysłowej położonej blisko lotniska.
Nieruchomość, ze względu na swoje położenie, idealnie nadająca się do prowadzenia uciążliwej dla otoczenia działalności przemysłowej, pod potrzeby infrastruktury lotniska w tym parkingów oraz baz transportowych.


Nieruchomość przemysłowa znajduje się w Radomiu, przy ul. Kozienickiej 70. Jest to działka o powierzchni ponad 1,7 ha ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania jako strefa przemysłowa. Na terenie zlokalizowana jest własna stacja transformatorowa 1,5 MW i stacja redukcyjno – pomiarowa gazu wraz z pełną Infrastrukturą doprowadzająca gaz z ciśnieniem niskim.
Teren jest ogrodzony, utwardzony i oświetlony. Znajduje się tu również budynek socjalno – biurowy o powierzchni około 300 m2.


Działki przyległe do nieruchomości, to tereny niezabudowane - nieużytki. Najbliższe zabudowania zlokalizowane są ponad 100m od granic nieruchomości. Sąsiedztwo jest nieuciążliwe.


Kontakt Katarzyna Wielocha tel. 602 292 118
Wszystkie informacje na stronie http://www.kozienicka70.pl; http://www.fabrykadrog.pl

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej