Członek Zarządu

Roman Najduchowski

Rocznik 70, absolwent „Chałubińszczaka”, WSI Radom Wydział Ekonomii i podyplomowych Studiów Menadżerskich na SGH w Warszawie.

Pierwsze kroki pracy zawodowej stawiał w Banku Pekao S.A. i Elektrowni „Kozienice”S.A.

Kompetencje menadżerskie zdobywał i rozwijał w Banku Śląskim S.A.; ING Banku S.A. TUnŻ AXA S.A. i Banku BPS S.A. tworząc oddziały tychże korporacji w Radomiu i zarządzając nimi.

Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami i procesami. Konstruuje je od podstaw lub naprawia te, które nie funkcjonują w sposób gwarantujący osiąganie celów.

Do Zarządu Izby, Walne Zgromadzenie wybrało go w kwietniu 2003r.

W 2005 r. został Członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Radomskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. (organ doradczy Miasta i Gminy Radom w obszarze poręczeń kredytowych dla MSP).

W latach 1986-1994 był członkiem Formacji Tańców Latynoamerykańskich „AKANT” sięgając wielokrotnie po tytuł Mistrz Polski a reprezentując nasz Kraj na mistrzostwach i pucharach Świata i Europy zdobywał III miejsce w Europie i III na Świecie.

Roman Najduchowski był także współpomysłodawcą i twórcą projektu kulturalnego – AKANT PROJEKT, który swym zasięgiem objął kilkuset osobową grupę dzieci i młodzieży (integracja, resocjalizacja i aktywizacja sportowo-kulturalna).

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.

Żona Agnieszka pracuje w strukturach systemu obronności naszego Kraju, syn Eryk student Politechniki Warszawskiej i twórca muzyki alternatywnej.

„Uwielbiam wszystko co sprawie, że w moich żyłach płynie Życie!”

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej