Realizowane projekty

"Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych”-projekt ITE-PIB w Radomiu

2018-06-26

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB w Radomiu realizuje projekt „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych”.


Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – sierpień 2018.


Etapy w projekcie:
- Analiza stanu wiedzy z zakresu modeli biznesowych wykorzystywanych w Polsce, Włoszech, Słowenii, Grecji, Czechach
- Analiza studium przypadku stosowania modeli biznesowych w wybranych przedsiębiorstwach
- Wywiady bezpośrednie z podmiotami zainteresowanymi tematyką modeli biznesowych
- Opracowanie kompendium modeli biznesowych w języku angielskim oraz skróconych wersji w językach: polskim, włoskim, słoweńskim, greckim i czeskim (do pobrania ze strony www.businessmodels.eu od lipca 2018)

Partnerstwo w projekcie:
- Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu – lider
- Training 2000 (Włochy)
- Institute for Entrepreneurship Development (Grecja)
- Ljudska Univerza, Zavod za Izobrazevanje in Kulturo, Rogaska Slatina (Słowenia)
- GLAFKA (Republika Czeska)

Szczegółowe informacje o projekcie https://www.facebook.com/businessmodels.eu/

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej